Z depresie von modlitbou novény

Pred dvoma mesiacmi som upadol do depresie a mal som záchvaty paniky. Bolo to veľmi ťažké. Už som sa v minulosti modlil novénu k Márii Rozväzovačke uzlov, a moje modlitby boli vypočuté, no tentoraz som bol taký zúfalý, že ma hneď nenapadlo urobiť ďalšiu. Bola to moja sestra, ktorá mi priniesla brožúrku.Okamžite som vykonal novénu v duchu dôvery a každý deň som sa cítil o niečo lepšie. Nie som ešte úplne v poriadku, stále beriem lieky, ale opäť som nadobudol sebavedomie a viem, že sa to zlepší.Tiež som si uvedomil,…

Read More

Ak sa nezmeníte, urýchlite príchod tretej svetovej vojny

V roku 1994 nikaragujský biskup Bosco M. Vivas Robelo z diecézy Leon schválil mariánske zjavenia v Cuapa Bernardovi Martinezovi v roku 1980. Pritom uviedol: „Týmto povoľujem zverejnenie príbehu o zjaveniach Panny Márie v Cuapa a posolstvá dané Bernardovi Martinezovi… Nech táto publikácia pomôže tým, ktorí ju čítajú, stretnúť sa s Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Matky nášho Pána.“Bernardo sa neskôr stal kňazom.Všetko sa to začalo 15. apríla 1980 v malom mestečku Cuapa, 59 míľ severovýchodne od hlavného mesta Managua. Bernardo, vtedajší sakristán, bol v starej kaplnke, keď uvidel sochu Presvätej…

Read More

Zjavenia Božej Matky sv. Faustíne

Zvykli sme si, že sv. Faustíne sa zjavil Milosrdný Ježiš. Medzitým sa mystička rozprávala aj s Máriou. Aké posolstvo odovzdala Matka Božia poľskej rehoľníčke? Z čítania Denníčka vyplýva, že tieto mimoriadne stretnutia sa konali v rokoch 1925-1938. Prvýkrát sa odohrali na začiatku rehoľnej cesty sestry a naposledy pár mesiacov pred jej smrťou. Zjavenia Panny Márie neboli také intenzívne ako zjavenia Pána Ježiša. Počas 13 rokov sv. Faustína dostala milosť mimoriadneho videnia Nepoškvrnenej viac ako 20-krát. Mária sa zjavila počas svätej omše. (zvyčajne s Ježiškom na rukách), ale aj mimo bohoslužby, keď prišla za svätou, aby jej dala konkrétne príkazy…

Read More

Panna Mária Ustavičnej pomoci a jej cesta do celého sveta

Rímska ikona Panny Márie Ustavičnej pomoci pochádza zo stredomorského ostrova Kréta, kde sa predpokladá, že bola namaľovaná na drevo po roku 1400. Okolo roku 1490 ju odviezol do Ríma obchodník, ktorý ju chcel ochrániť pred Turkami, ktorí hrozili inváziou na Krétu. Na smrteľnej posteli obchodník zveril ikonu priateľovi a požiadal ho, aby dal obraz umiestniť do kostola.Kamarátovej žene sa obraz zdal taký krásny, že si ho chcela ponechať vo svojom dome. Priateľ tiež zomrel skôr, ako splnil svoj sľub. Jeho šesťročná dcéra mala videnie Presvätej Bohorodičky, ktorá požiadala, aby bol…

Read More

Posolstvo Trevignano Romano, 16. apríl 2022

Trevignano Romano, 16. apríla 2022 Drahá dcéra, ďakujem, že si vo svojom srdci vypočula moje volanie. Som Matka bolesti za smrť môjho Syna, ktorý je aj dnes ukrižovaný ľuďmi a falošnými pastiermi. Uteš moje srdce. Ako matka som videla svojho jediného Syna zomierať ukrižovaného a ja som bola s Ním, a ešte druhá bolesť, keď bol uložený do hrobu, zatvorený kameňom a ja som sa cítila sama, no stále si pamätám, keď povedal z kríža: „Žena, hľa, tvoj Syn“ a tam som sa stala Matkou vás všetkých. Bolesti som držala…

Read More

Posolstvo Trevignano Romano, 12. apríl 2022

Trevignano Romano, 12. apríla 2022 Som Nepoškvrnená Panna, nevesta Ducha Svätého, pokorná Božia služobnica, Matka Ježišova, ktorá bola zradená, zosmiešňovaná a ponižovaná. Aj dnes mi ten meč preniká srdce. Deti, ste na rázcestí, rozhodnite sa správne, môj Syn na vás čaká. Budem chrániť svoje verné a pokorné deti, ktoré sa vyznamenali odvahou a láskou. Deti moje, čiňte pokánie, spoznajte svojho Boha ako jediného Boha a Spasiteľa a On vám odpustí svojím veľkým milosrdenstvom. Teraz ti žehnám moja milovaná dcéra a ďakujem, že si ma prijala do svojho srdca. V mene…

Read More

Posolstvo Trevignano Romano, 24.február 2022

“Deti moje, modlite sa, modlite sa, veľa sa modlite.” Trevignano Romano 24. februára 2022 Deti, ďakujem vám, že ste sklonili svoje kolená v modlitbe a že ste vo svojich srdciach odpovedali na moje volanie. Dcéra moja, poznám a zdieľam tvoju bolesť, ja Matka lásky a smútku tak veľmi trpím, že ma nikto nevypočul a toto všetko by sa nestalo. Niekoľkokrát som žiadala o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, ale môj výkrik bolesti zostal nevypočutý. Dcéra moja, táto vojna prinesie smrť a skazu, živí nebudú stačiť na pochovanie mŕtvych. Deti moje,…

Read More

Zázračná medaila

Na otázku, ktorá mariánska svätyňa naňho urobila najväčší dojem, Svätý Otec Ján Pavol II. odpovedal: „Kaplnka zázračnej medaily na ulici du Bac v Paríži“. Vytvorenie Zázračnej medaily – obrazu Matky Božej vyrazeného na jej vlastnú žiadosť – pripomína príbeh o obraze Milosrdného Ježiša na základe videnia a zjavenia, ktorým bola obdarovaná sv. Faustína Kowalská. Prelom osemnásteho a devätnásteho storočia, búrlivý v dejinách Francúzska a Európy, bol plný extrémnych udalostí. Štyridsať rokov po krvavej revolúcii a následných napoleonských vojnách bola vo Francúzsku obnovená monarchia. Politický a spoločenský zápas však pokračoval. V tom čase Katarína…

Read More

Panna Mária z Trevignano Romano už v r. 2017: Silná zbraň ochrany pred chorobami, ktoré prídu: Zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému srdcu

V roku 2017 Panna Mária z Trevignano Romano navrhla silnú zbraň ochrany pred chorobami, ktoré prídu: Zasvätenie jej Nepoškvrnenému srdcu. Žijeme ohlásené časy a aj v posolstve zo soboty 21/08/21 nás Svätá Panna nabáda, aby sme sa každý deň zasvätili, aby sme boli prikrytí a chránení jej materinským plášťom. Počúvajme ju a riaďme sa jej radami, ktoré sa nám nehodným stále dostávajú. Trevignano Romano 13. mája 2017 Drahé deti, ďakujem vám všetkým, ktorí ste v srdciach vypočuli moju výzvu k tomuto zvláštnemu zjaveniu. Dnes je to 100 rokov od mojich…

Read More

Posolstvo Trevignano Romano, 11. augusta 2021

Panna Márie Giselle Cardii, 11. augusta 2021 Milované deti, ďakujem vám, že ste vypočuli moje volanie vo svojich srdciach. Moje milované deti, modlite sa veľa, aby veľa vašich bratov malo silu odmietnuť zlo. Pozrite sa na svet: horí, moria a vody vstupujú do domov – ste na vrchole chaosu. Deti moje, modlite sa, aby všetci spoznali jediného Boha. V týchto časoch sa mnohí obracajú na falošné doktríny, ktoré zdrvujú jedinú pravdu. Moje deti, situácia sa nezlepšuje, je stále horšia, čo spôsobuje kolaps ekonomiky;  komunizmus sa ujíma, a to je jeden z…

Read More