Zjavenie Panny Márie z Coromoto

Okolo r. 1591 priplávali k brehom Venezuely Španieli s misionármi. Skupina Indiánov z Coromota nechcela žiť s bielymi ľuďmi, ani prijať kresťanstvo a tak ušla s náčelníkom do lesov pri rieke Tucupido. O 50 rokov neskôr žili stále pokojne vedľa Španielov v malej dedinke pri meste Španielov, obe skupiny boli od seba izolované až do r. 1651. V roku 1651 náčelník so ženou mali zjavenie v úžľabine rieky Tucupido. Nad vodou sa objavila nádherná pani s láskavým výrazom v tvári a v náručí mala dieťa, ktoré sa milo usmievalo. Oslovila náčelníka slovami: „Opusti les so svojím kmeňom a choďte k bielym ľuďom, aby vám pokropili hlavy vodou, aby ste sa…

Read More

Venezuelan bol uzdravený z jedovatého hadieho uštipnutia vďaka Márii!

Venezuelský vodca kmeňa, ktorého vybrala Panna Mária, aby evanjelizoval indiánov Coromoto, skončil ako moderný Jonáš, ktorý sa horlivo snažil utiecť zo svojej misie, ale napokon ju predsa len splnil. Zjavila sa mu dvakrát Panna Mária, ktorá mu povedala, aby sa dal pokrstiť. Dvakrát jej odolal. Keď sa prvýkrát zjavila v roku 1651, náčelník sa začal učiť kresťanskej viere spolu s ďalšími členmi kmeňa, ale keďže sa obával, že konverzia ovplyvní jeho vodcovskú pozíciu, prestal túžiť po krste a povzbudil aj ostatných domorodcov, aby urobili to isté. Niektorí však pokračovali vpred…

Read More

Tretie tajomstvo Fatimy

Tretia časť tajomstva bola oficiálne zverejnená zo strany Cirkvi až v roku 2000. Obsah tohto tajomstva a jeho oficiálna interpretácia priniesla postupne rôzne kritické výhrady vo svete, a taktiež pochybnosti, či toto tajomstvo bolo zverejnené v celom rozsahu, v ktorom ho sestra Lucia písomne zaznamenala. Sestra Lucia napísala text tretej časti tajomstva dňa 3. januára 1944. Sestra Lucia napísala poznámku na zapečatenú obálku obsahujúcu text tretej časti tajomstva, že obálka smie byť otvorená až po roku 1960. Zverejnený obsah tretej časti tajomstva zobrazuje scénu, v ktorej anjel stojí po ľavej…

Read More

Matka Božia je univerzálnou matkou, aj pre protestantov

Mám protestantskú priateľku, ktorá teraz nemá problém začínať svoju modlitbu oslovením blahoslavenej Panny. Pochopila, že Mária je univerzálnou matkou a nosí aj zázračnú medailu. Jedného dňa mi povedala: „Daj mi ruženec, chcem sa ho začať modliť. Musíš ma to však naučiť, lebo protestanti sa ruženec nemodlia.” Napísala som jej „pokyny“ a viem, že po 60 rokoch musí byť ťažké začať sa modliť novým spôsobom! Jej manžel podstúpil úspešnú operáciu rakoviny obličiek, zvyčajne neoperatívnej rakoviny. Teraz je v poriadku – dbá na svoje zdravie, ale bez liečby. Z Rue du Bac (zjavenie…

Read More

Matka Božia a modlitba jednoduchej ženy

Bola kedysi mladá vidiecka manželka, ktorá praktizovala oddanosť Panne Márii, tak ako ju to jej matka učila robiť. Táto jednoduchá mladá dáma sa považovala za šťastnú, že sa vydala za pekného vojaka. Málo vedela, že jej manžel – vojak uzavrel dohodu s diablom, že predal svoju ženu za určitú sumu peňazí. Jedno svieže, jesenné ráno sa pár vybral na svoju obvyklú prechádzku. Je zvláštne, že tentoraz mladý muž trval na tom, aby smerovali k lesu. Bolo to ten les, kde mal v úmysle odovzdať svoju mladú nevestu diablovi. Na ceste…

Read More

Modlitba troch detí zmenila svet!

13. mája 2020 katolíci oslávili sviatok Panny Márie z Fatimy pri príležitosti prvého zjavenia Panny Márie trom mladým portugalským pastierikom v roku 1917. Cirkev od nich získala mnoho ponaučení, a najmä toto: Často hovoríme a veríme, že deti môžu zmeniť svet. Nie je to z dôvodu ich osobného svedectva alebo z vplyvu, ktorý môžu mať niektorí na svojich rovesníkov, alebo z ich politického vplyvu, aj keď v tom môžu niekedy zohrávať významnú úlohu. Ich skutočná moc zmeniť svet spočíva v troch veciach: zjednotenie v Bohu skrze modlitbu, konverzia hriešnikov cez…

Read More

Nikdy neopúšťajte ruženec

Nikdy nezabúdajte na našu Matku. Nikdy sa nevzďaľujte od Matky a nikdy neopúšťajte ruženec: toto boli nabádania pápeža Františka na záver 100. výročia mariánskeho zjavenia vo Fatime (Portugalsko) 13. októbra 2017. Vo videonahrávke odovzdanej pútnikom zhromaždeným v Cova da Iria, ktorú uverejnil nasledujúci deň L’Osservatore Romano, pápež pripomenul svoju návštevu Fatimy 12. – 13. mája 2017 pri príležitosti 100. výročia prvého zjavenia: “Stále si vo svojom srdci pamätám na tú cestu a požehnanie, ktoré mi Panna Mária a Cirkev počas týchto dní poskytli.” „Nikdy sa nebojte,“ dodal pápež, „Boh je…

Read More

Toto meno je pre mňa drahšie než všetky ostatné

Fortuna Agrelli, dcéra veliteľa Agrelli z Neapola, trpela 13 mesiacov hroznými kŕčmi, zvracaním a inými príznakmi. 16. februára 1884 sa začala modliť ružencovú novénu a 3. marca 1884 sa jej Panna Mária zjavila pod menom Panna Mária Pompejská. Sedela na tróne s Ježiškom v lone a držala ruženec. Sprevádzala ju sv. Katarína Sienská a sv. Dominik. Panna povedala Fortune: „Volala si na mňa rôznymi titulmi a vždy si odo mňa dostala láskavosť. Teraz, keď si ma nazvala týmto titulom, ktorý ma tak potešuje: „Kráľovná svätého ruženca“, už nemôžem odmietnuť tvoje prosby,…

Read More

Trvalé znamenie v Medžugorí

Keď sa Panna Mária zjavila mladým vizionárom v Medžugorí, takmer nikto im neveril, takže na samom začiatku požiadali Pannu Máriu o znamenie, aby presvedčili všetkých ostatných, že Pannu Máriu skutočne videli. Mnohí im neverili a vizionári sami boli smutní a netrpezliví. Preto sa občas pýtali Panny Márie na znamenie. Odpovedala: „Buďte trpezliví, moji anjeli.“ Postupom času prestali túto otázku klásť. O niekoľko mesiacov neskôr v októbri 1981 im Panna Mária povedala: „Milí anjeli, nebojte sa. Určite vám zanechám znamenie. Dodržím svoj sľub a zanechám vám znamenie“. Panna Mária prisľúbila, že…

Read More

Niečo, čo si Panna Mária vo Fatime vypýtala v roku 1917

Deň sviatku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pripadá na deň nasledujúci po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pretože oddanosť týmto dvom srdciam bola šírená spoločne ako prostriedok hlbšieho vstupu do tajomstva Božej lásky. V roku 1944, uprostred druhej svetovej vojny, pápež Pius XII. zasvätil celý svet patronátu a ochrane Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Úmyslom vyjadreným v jeho dekréte bol „mier medzi národmi, sloboda pre Cirkev, obrátenie hriešnikov, láska k čistote a praktikovanie cnosti.” Hoci v 20. storočí našla popredné miesto, oddanosť Nepoškvrnenému Srdcu Márie nie je pre kresťanov nová. Prví kresťania uctievali…

Read More