Panna Mária Dobrého diela predpovedala úpadok našej modernej doby

Panna Mária dobrého diela prorokovala, že oddanosť jej pod týmto titulom, tak populárnym v 16. storočí, upadne, ale v 20. storočí, v ére, v ktorej by sme si veľmi potrebovali „prepásať bedrá“, bude znovu bojovať, znovu sa obnoví. V roku 1577 absolvovala malá skupina rehoľných sestier náročnú cestu loďou zo Španielska do Ekvádoru, kde založila prvý kláštor v ekvádorskom Quite. S piatimi zakladajúcimi sestrami, ktoré odcestovali do Quita, bolo 13-ročné dievča menom Mariana de Jesus Torres. Neskôr mala Mariana zložiť sľub a nakoniec sa sama stať Matkou predstavenou. V roku…

Read More

Hneď ako som vkročil do Lúrd, cítil som pokoj

Ako som vyrastal, rástol som čoraz viac a viac v úzkostlivosti. Veľa si robím starosti s maličkosťami a vždy som v strese. Doma v Anglicku mám veľmi náročnú prácu a pôsobím v niekoľkých charitatívnych organizáciách. Ťažko si hľadám čas pre seba a svoju rodinu a stále mám v hlave nejaké myšlienky. Ale keď sa každý rok vraciam do Lúrd, akonáhle tam vkročím, všetky tieto obavy sú preč. Som v pokoji sám so sebou. Ľudia tam sú vždy pripravení zdieľať s vami vaše problémy. Chcú vám pomôcť porozumieť im, aby ste…

Read More

Matka Božia svojím zjavením zachraňuje tehotnú ženu

Večer 29. decembra 1336, kráčala talianskym mestečkom Bra, domov, mladá žena menom Egídia Mathis, vysoko tehotná so svojím prvým dieťaťom. Jeden zo stĺpov na ceste, ktorou kráčala bol vyzdobený obrazom Presvätej Bohorodičky s dieťaťom Ježiš a keď prechádzala okolo tohto stĺpu narazila na dvoch žoldnierov. Egídia sa ich hrozivých pohľadov zľakla a keď sa rýchlo vrhli smerom k nej, inštinktívne vycítila, že zámerom týchto vojakov bolo zneužiť ju aj napriek jej tehotenského brušku, ktoré viditeľne vykúkalo spod oblečenia. Egídia na nič nečakala a rozbehla sa k Panne Márii zobrazenej na…

Read More

8-ročný Antonio, ktorý zomrel na rakovinu: „Mami, Matka Božia prišla po mňa.”

Antonio Terranova sa narodil v roku 2004 v talianskom Palerme. Odišiel do neba 23. februára 2013. Mal iba 8 rokov. Dalo by sa povedať, že pri jeho narodení Pán zostúpil z neba. Bolo to zdravé a živé dieťa s blond vlasmi a modrými očami. Bol inteligentný a veľmi milý. Už v útlom veku, ako veľmi malé dieťa sa zaujímal o iné deti, najmä o tie najviac nešťastné. Každé ráno predtým, než išiel do školy, skontroloval, či má dodatočný sendvič, aby ho mohol darovať, ak by to jedno z detí potrebovalo. Počas hodín informatiky a angličtiny ho vyhľadávali…

Read More

Korunka k ucteniu krvavých sĺz Panny Márie

Imprimatur:+ Ján, biskup, Spišská Kapitula21. mája 1935, N. O. 1266/1935 Spasiteľ sám určil modlitby pre ruženec k ucteniu Sĺz Panny Márie V ústave misionárok Ukrižovaného Spasiteľa, založenom Monsignorom Dr. Františkom šľachticom de Tampos Barreto, biskupom v Tampinas v arcidiecéze sv. Pavla v Brazílii, žije sestra Amália zbičovaného Spasiteľa. Náleží k ôsmim zakladateľkám ústavu, ktoré 8. decembra r. 1931 zložili doživotné sľuby. Príbuzný sestry Amálie bol veľmi zarmútený, pretože jeho manželka bola ťažko chorá. Podľa úsudku lekárov sa jej už nedalo pomôcť. So slzami v očiach jej muž nariekal: „Čo len bude s našimi deťmi?“ Sestra…

Read More

Posoltsvo Trevignano Romano, 17. november 2020

Milé deti, ďakujem vám, že ste tu a že počúvate moje volanie vo vašich srdciach. Moje milované deti, otvorte oči, aby ste videli temnotu, ktorá zostúpila na zem, vietor vojny fúka stále silnejšie. Moje drahé deti, pozerám sa s bolesťou na ľudstvo, ktoré sa stráca, časť je už stratená, stále vám hovorím, milujte sa navzájom. Ľudstvo sa zmenilo na ľudské bytosti bez Božieho Ducha, myslí na všetko, čo je spojené so zemou a nikdy sa nepozerá na oblohu, ktorá ho láskou chce zachrániť svojimi znameniami a ochraňuje mojimi slovami, no…

Read More

Posolstvo z Trevignano Romano, 14. november 2020

Deti moje, ďakujem, že ste sa tu modlili a že ste počúvli moju výzvu vo vašich srdciach. Moji milovaní, Ježiš trpí kvôli tomu, čo mu činia; Satan znepokojuje mnoho duší a vedie ľudí Cirkvi po ceste pýchy a arogancie, a tak uverili, že sú všemohúci a vydávajú sa cestou záhuby; ale to, čo ma bolí, je, že stádo bude rozptýlené bez toho, aby poznali Ježiša. Namiesto toho, deti moje, vás Boh žiada o pokoru: to je cnosť, vďaka ktorej budete uznaní za Jeho deti. Teraz je čas skutočnej bitky a…

Read More

Posolstvo z Trevignano Romano, 20. október 2020

Deti moje, ďakujem Vám, že ste sa tu zhromaždili v modlitbe. Deti moje, vnímam Vaše srdcia a bolesťou, ktorú ste obetovali, ste sa dotkli Pánovej milosti. Drahé deti, nesužujte mojich vyvolených, pretože zatiaľ čo Vy upadnete do pascí démonov, moji vyvolení budú naplnení milosťou a pokojom. Moji milovaní, otvorte svoje srdcia, inak nebudete môcť uzrieť nebeskú bránu, ktorá sa pred Vami otvára. Deti, vojna je čoraz bližšie: modlite sa za Ameriku. Teraz obmedzujú Vašu slobodu [1], pretože vo Vás netkvie pravda: obráťte sa – pravda Vás oslobodí. Teraz Vám žehnám…

Read More

Posolstvo z Trevignano Romano, 29.júna 2019

Trevignano Romano 29. júna 2019  Modlitebňa v Perugii  Drahé deti, ďakujem vám, že ste sa tu zhromaždili v modlitbe, a ďakujem vám za všetku lásku, ktorú cítim vo vašich srdciach. Moje milované deti, nebojte sa, som tu s vami a vždy budem. Ponúknite môjmu synovi svoje úzkosti a on ich premení na radosť, svoje zlé myšlienky a premení ich na láskyplné myšlienky. Deti, čoskoro sa dozviete ohromujúce správy a veľké klamstvo pochádzajúce z Petrovho stolca. Modlite sa a odpúšťajte. Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, amen.”…

Read More

Posolstvo z Trevignano Romano, 13. október 2020

Panny Mária Giselle Cardi, 13. októbra 2020 Drahé deti, ďakujem vám, že ste sa tu zhromaždili v modlitbe. Deti moje, moja bolesť je hlboká, pretože vidím, ako sa moje deti strácajú. Modlite sa, modlite sa, veľmi sa modlite; nebuďte unavení v modlitbe. Modlite sa predovšetkým za Cirkev, aby mohla nájsť svetlo. Milované deti, svojím správaním pokračujete v ukrižovaní môjho Syna Ježiša, pretože nežijete podľa evanjelia a Božieho slova. Na túto zem padne tma, ale stále neveríte. Chcem Vás pripraviť, pretože časy, ktoré prídu, budú veľmi ťažké; Slobodomurárstvo a satanizmus chcú…

Read More