12 vecí, ktoré sú spojené s oddanosťou Pátrovi Piovi

Svätý Pio z Pietrelciny, s láskou známy ako Páter Pio bol kapucínsky františkán a jeden z najväčších mystikov 20. storočia. 50 rokov nosil Kristove stigmy krvácajúce rany. Bol to muž utrpenia, utrpenia, ktoré spojil s krížom Ježiša ukrižovaného. Dokonca aj keď bol Páter Pio nažive, ctihodný pápež Pius XII. ho považoval za svätca a povzbudzoval ľudí, aby navštívili svätého františkánskeho mystika v San Giovanni Rotondo. Svätý Pio, zbožný mariánsky kňaz, ponúkol bratské vedenie svojim bratom kňazom ohľadom Preblahoslavenej Panny Márie. Jeho kňazské srdce horelo láskou k Márii. Vedel, že neexistuje iná…

Read More

5 spôsobov, ako sa modliť k Panne Márii so svätým Charlesom de Foucauld

Keď sa náš svätec cítil osamelý, modlil sa ruženec a potom cítil, že ho vnútorne sprevádza Boh. Svätý Charles de Foucauld mal obzvlášť blízky vzťah s Máriou, ktorý sa prehĺbil po smrti vlastnej matky, keď mal len 6 rokov. Vo svojich veľkonočných meditáciách povedal, že je potrebné kráčať v Máriiných stopách, aby sme sa tešili z prítomnosti Zmŕtvychvstalého Krista. Každý rok, keď sa blížil máj, dúfal, že tento čas tradične zasvätený Panne Márii mu umožní zažiť nové obrátenie. Tešil sa na to netrpezlivo a cítil sa nedostatočne v Božích očiach. Nezdali sa…

Read More

Zjavenia Božej Matky sv. Faustíne

Zvykli sme si, že sv. Faustíne sa zjavil Milosrdný Ježiš. Medzitým sa mystička rozprávala aj s Máriou. Aké posolstvo odovzdala Matka Božia poľskej rehoľníčke? Z čítania Denníčka vyplýva, že tieto mimoriadne stretnutia sa konali v rokoch 1925-1938. Prvýkrát sa odohrali na začiatku rehoľnej cesty sestry a naposledy pár mesiacov pred jej smrťou. Zjavenia Panny Márie neboli také intenzívne ako zjavenia Pána Ježiša. Počas 13 rokov sv. Faustína dostala milosť mimoriadneho videnia Nepoškvrnenej viac ako 20-krát. Mária sa zjavila počas svätej omše. (zvyčajne s Ježiškom na rukách), ale aj mimo bohoslužby, keď prišla za svätou, aby jej dala konkrétne príkazy…

Read More

5 Zdravas’ Mária sv. Mechtildy pred sv. Prijímaním

Zbožným zvykom sv. Mechtildy bolo pomodliť sa päť Zdravasov pred prijatím svätého prijímania a toto boli jej úmysly: Pri prvom Zdravas Mária pripomenula Panne Márii slávnostnú hodinu, keď na slovo anjela vo svojom panenskom lone počala Syna a svojou hlbokou pokorou ho pritiahla k sebe z neba. Požiadala ju, aby pre ňu získala čisté svedomie a hlbokú pokoru. Pri druhom Zdravas Mária jej pripomenula šťastnú chvíľu, keď vzala Ježiša po prvý raz do náručia a prvýkrát ho uvidela v Jeho posvätnom človečenstve. Prosila Máriu, aby pre ňu získala skutočné poznanie…

Read More

Matka, ktorá vychovala svätca cez modlitbu ruženca

Jedného dňa pri rodinnom ruženci pôsobil trochu nešťastne mladý Marcel Van, ktorý vždy kľačal vedľa svojej mamy. Zrazu zvýšil hlas a žalostným tónom povedal: “Mami, zmeň modlitbu, je to nuda! Stále opakuješ to isté!” Napriek tomu ho matka povzbudzovala, aby sa modlil až do konca. Vysvetlila mu, že modlitba ruženca, ktorá nie je nudná, je formou chvály Presvätej Bohorodičke, ktorá sa jej a jej Synovi Ježišovi veľmi páči. Od toho dňa sa Marcel už na modlitbu nesťažoval a ochotne sa ju modlil tak často, ako len mohol. Matka ho potom…

Read More

Ján Pavol II. veril, že každá tehotná žena musí mať podporu

Svätý Ján Pavol II. začal svoje pápežstvo vyzývaním všetkých, aby obklopovali tehotné ženy láskou a podporou, čím sa odstráni strach a pochybnosti, ktoré mnohí pociťujú.Len niekoľko mesiacov po svojom zvolení začal svätý Ján Pavol II. v roku 1979 vyzývať všetkých, aby podporovali tehotné ženy akýmkoľvek spôsobom. Jeho slová povzbudenia zazneli po oslave Vianoc a počas jeho prvej generálnej audiencie v roku 1979. Predstavuje tému ako „veľký výkrik“ a „výzvu“. Táto skutočnosť, o ktorej hovorím, je veľkým výkrikom, je trvalou výzvou pre jednotlivcov a pre všetkých, možno najmä v dnešnej dobe,…

Read More

Panna Mária o narodení Pána Ježiša vo videniach sv. Brigity Švédskej

Ja som Kráľovná nebies, Matka Božia. Teraz ti plnšie ukážem, ako som od prvej chvíle, keď som spoznávala a pochopila Božiu existenciu, dbala na svoju spásu a náboženské predpisy. Keď som plnšie spoznala, že sám Boh je mojím Stvoriteľom a je sudcom nad mojimi skutkami, hlboko som si ho zamilovala a bola som neustále pozorná a dbala som, aby som ho neurazila slovom alebo skutkom. Keď som spoznala, že dal svoj zákon a prikázania svojim ľuďom a skrze nich urobil toľko zázrakov, urobila som pevné rozhodnutie v mojej duši, že nebudem milovať…

Read More

Zázračná medaila

Na otázku, ktorá mariánska svätyňa naňho urobila najväčší dojem, Svätý Otec Ján Pavol II. odpovedal: „Kaplnka zázračnej medaily na ulici du Bac v Paríži“. Vytvorenie Zázračnej medaily – obrazu Matky Božej vyrazeného na jej vlastnú žiadosť – pripomína príbeh o obraze Milosrdného Ježiša na základe videnia a zjavenia, ktorým bola obdarovaná sv. Faustína Kowalská. Prelom osemnásteho a devätnásteho storočia, búrlivý v dejinách Francúzska a Európy, bol plný extrémnych udalostí. Štyridsať rokov po krvavej revolúcii a následných napoleonských vojnách bola vo Francúzsku obnovená monarchia. Politický a spoločenský zápas však pokračoval. V tom čase Katarína…

Read More

Keď Deň Matiek nie je ideálny

Deň matiek môže byť krásnym sviatkom, dňom na oslavu vašej matky alebo na vašu oslavu ako matky. Pre mnohých je to však bolestivý deň, keď spomínajú na svoje zosnulé matky, smútia za narušenými vzťahmi s matkami alebo deťmi, smútia za stratenými deťmi alebo nariekajú nad deťmi, ktoré nemohli mať. Ak je pre vás Deň matiek ťažký, mohlo by vám pomôcť nájsť nejakých svätých, ktorí môžu kráčať s vami v konkrétnom zápase. Nie ste sami. Ak matka zomrela Svätá Rafka Pietra Choboq Ar-Rayès (1832-1914) bola libanonské dievča, ktoré malo iba sedem…

Read More

Prorocký hlas sv. Hildegardy z Bingenu o Cirkvi

Teologické, filozofické a vedecké naučenia Hildegardy z Bingenu, v ktorých sa viera a rozum obdivuhodne schádzajú, majú udivujúcu aktuálnosť a vstupujú do našej dezolátnej súčasnosti, hanobenej, zaplavenej hriechmi. Bol to zásah prozreteľnosti pápeža Benedikta XVI., ktorý venoval niekoľko katechéz tejto nemeckej svätici, ktorú vyhlásil 7. októbra 2012 za učiteľku Cirkvi. Keď 16. mája 2012 potvrdil jej svätorečenie, zdôraznil pred rímskou kúriou boj a obranu, ktorú táto svätá benediktínska rehoľníčka venuje Cirkvi. Vo videní sv. Hildegardy je tvár Cirkvi pokrytá prachom. Táto “Rýnska Sibyla” napísala; V roku 1170 po narodení Krista…

Read More