Panna Mária o narodení Pána Ježiša vo videniach sv. Brigity Švédskej

Ja som Kráľovná nebies, Matka Božia. Teraz ti plnšie ukážem, ako som od prvej chvíle, keď som spoznávala a pochopila Božiu existenciu, dbala na svoju spásu a náboženské predpisy. Keď som plnšie spoznala, že sám Boh je mojím Stvoriteľom a je sudcom nad mojimi skutkami, hlboko som si ho zamilovala a bola som neustále pozorná a dbala som, aby som ho neurazila slovom alebo skutkom. Keď som spoznala, že dal svoj zákon a prikázania svojim ľuďom a skrze nich urobil toľko zázrakov, urobila som pevné rozhodnutie v mojej duši, že nebudem milovať…

Read More

Zázračná medaila

Na otázku, ktorá mariánska svätyňa naňho urobila najväčší dojem, Svätý Otec Ján Pavol II. odpovedal: „Kaplnka zázračnej medaily na ulici du Bac v Paríži“. Vytvorenie Zázračnej medaily – obrazu Matky Božej vyrazeného na jej vlastnú žiadosť – pripomína príbeh o obraze Milosrdného Ježiša na základe videnia a zjavenia, ktorým bola obdarovaná sv. Faustína Kowalská. Prelom osemnásteho a devätnásteho storočia, búrlivý v dejinách Francúzska a Európy, bol plný extrémnych udalostí. Štyridsať rokov po krvavej revolúcii a následných napoleonských vojnách bola vo Francúzsku obnovená monarchia. Politický a spoločenský zápas však pokračoval. V tom čase Katarína…

Read More

Keď Deň Matiek nie je ideálny

Deň matiek môže byť krásnym sviatkom, dňom na oslavu vašej matky alebo na vašu oslavu ako matky. Pre mnohých je to však bolestivý deň, keď spomínajú na svoje zosnulé matky, smútia za narušenými vzťahmi s matkami alebo deťmi, smútia za stratenými deťmi alebo nariekajú nad deťmi, ktoré nemohli mať. Ak je pre vás Deň matiek ťažký, mohlo by vám pomôcť nájsť nejakých svätých, ktorí môžu kráčať s vami v konkrétnom zápase. Nie ste sami. Ak matka zomrela Svätá Rafka Pietra Choboq Ar-Rayès (1832-1914) bola libanonské dievča, ktoré malo iba sedem…

Read More

Prorocký hlas sv. Hildegardy z Bingenu o Cirkvi

Teologické, filozofické a vedecké naučenia Hildegardy z Bingenu, v ktorých sa viera a rozum obdivuhodne schádzajú, majú udivujúcu aktuálnosť a vstupujú do našej dezolátnej súčasnosti, hanobenej, zaplavenej hriechmi. Bol to zásah prozreteľnosti pápeža Benedikta XVI., ktorý venoval niekoľko katechéz tejto nemeckej svätici, ktorú vyhlásil 7. októbra 2012 za učiteľku Cirkvi. Keď 16. mája 2012 potvrdil jej svätorečenie, zdôraznil pred rímskou kúriou boj a obranu, ktorú táto svätá benediktínska rehoľníčka venuje Cirkvi. Vo videní sv. Hildegardy je tvár Cirkvi pokrytá prachom. Táto “Rýnska Sibyla” napísala; V roku 1170 po narodení Krista…

Read More

Kardinál o úcte ku každej žene

Pamätajte, že kedykoľvek do Vašej izby vojde žena, vždy vstaňte, aj keď by ste mali najrušnejšiu chvíľu dňa. Vstaňte, nech už vošla matka predstavená alebo sestra Kleofasa, ktorá prišla zakúriť v peci. Pamätajte, že Vám vždy pripomína služobnicu Pána, v mene ktorej Cirkev povstala. Pamätajte, že týmto spôsobom platíte čestný dlh svojej Nepoškvrnenej Matke, s ktorou je táto žena príbuznejšia ako vy. Týmto spôsobom zaplatíte dlh svojej matke, ktorá Vám slúžila vlastnou krvou a telom… Vstaňte a neváhajte, prekonajte svoju mužskú povýšenosť a vládu… Vstaňte, aj keď vstúpi najbiednejšia z…

Read More

Život zachránený Najsvätejšou Pannou Máriou

Svätý Ján z Boha, predtým, ako sa úplne odovzdal Bohu, vstúpil do armády. Armáda v jednom okamihu pochodovala do Navarrského kráľovstva, aby ho bránila pred francúzskymi útočníkmi. Ján trávil svoje voľné chvíle pri modlitbe ruženca. Jednu noc zatiaľ čo sa Ján modlil, spolubojovník nečakane pozdvihol fľašu brandy, skočil na nohy, položil si ruku okolo Jánových ramien v predstieranom objatí a zamrmlal: „Odlož svoje korálky. Modlitba je pre ženy. Buď mužom! Tu sa napi! “ A Ján sa napil. Nakoniec ho prijali medzi seba. Nový prístup k životu nahradil zbožného muža,…

Read More

Odporúčania sv. Pátra Pia na pôstne obdobie

1.Buď trpezlivý. 2. Nezameriavaj sa na svoj hriech. 3. Mysli na ostatných. Uisti sa, že sa ich tváre usmievajú. 4. Zameraj sa a premýšľaj o svojich cieľoch a túžbach. 5. Pamätaj, že Ježiš ťa neustále sprevádza. 6. Nezabúdaj na Božie milosrdenstvo. 7. Nestrácaj nádej, keď je to pre teba ťažké. 8. Modli sa, Boh ťa vždy počúva. 9. Modlitba je najlepší spôsob potešenia. 10. Pozeraj sa na všetko s láskou.

Read More

Páter Pio hovorí, že ide o hriech, ktorý je ťažké odpustiť – hoci Boh vie, ako čakať

Čím viac ďakujeme Bohu za to, čo pre nás urobil, tým viac vytvárame podmienky pre ďalšie požehnania. [Adolfo Affatato je jedným z posledných žijúcich duchovných synov Pátra Pia. Vo veku 82 rokov pokračuje vo svojej službe hovorením a písaním o Pátrovi Piovi. Nasledujúci text je adaptovaný z jeho knihy, Páter Pio a ja.] Vďačnosť bola pre Pátra Pia dôležitá a často o nej hovoril. Jedného večera sa Adolfo spýtal Pátra Pia, či Boh odpúšťa všetky hriechy.  Odpovedal: „Syn môj, Boh je dobrý Otec a všetkým odpúšťa. Napriek tomu je tu jeden hriech,…

Read More

Presvätá Panna Mária hovorí so sv. Donom Boscom

Jedného dňa v roku 1847 sa mi zjavila Kráľovná nebies a zaviedla ma do nádhernej záhrady. Nádherná brána sa otvorila do krásnej aleje, ktorá v širokej perspektíve ukázala uličku, ktorú stojí za to vidieť, lemovanú a pokrytú nádhernými ružami v plnom kvete. Zem bola celá pokrytá ružami. Preblahoslavená Panna mi povedala: „Vyzuj sa.“ Keď som to urobil, dodala: „Choď dolu tou uličkou; to je cesta, ktorou máš ísť.“Začal som chodiť, ale zrazu som si uvedomil, že tieto kvety v sebe skrývajú mimoriadne ostré tŕne až do tej miery, že mi…

Read More

Čistá biela ľalia dýchajúca svätosť

12. septembra 1935 boli exhumované telesné pozostatky sv. Jacinty Marto, ktorá zomrela osamelo, spôsobom, ako vždy predpovedala v roku 1920, aby bolo možné jej telo premiestniť z vily de Ourem na fatimský farský cintorín. Zistilo sa, že jej tvár je neporušená a jej telo vydávalo sladkú vôňu ako kytice kvetov. Jacinta je dnes uložená na odpočinok, kde nikdy už nebude sama, pri Luciinom hrobe a hrobe Františka v bazilike Panny Márie Ružencovej vo Fatime v Portugalsku. Svätá Jacinta Marto, čistá biela ľalia dýchajúca svätosť, oroduj za nás. Panna Mária z…

Read More