Chiara Corbella Petrillo: “Idem do neba, ty zostaneš”

Hrdinská matka, ktorá dala život. Chiara Corbella Petrillo odmietla liečbu, aby zachránila život jej nenarodenému synovi. Niekto povie: takýchto príbehov je veľa. Možno. Táto 28-ročná žena však učí viac: že Boh nie je stroj na želania. Dôvera v to, že to vie s nami lepšie – ak sa nemáme zblázniť -, musí predchádzať našim snahám o zázrak. Že opakom strachu nie je odvaha, ale viera.Keď som prvýkrát počul o tejto 28-ročnej Talianke, myslel som si, že to, čo sa jej stalo, je pre bežného človeka neznesiteľné. Jej životopis túto vieru…

Read More

Presviedčali ju na potrat, no vydržala a porodila pápeža

“Tento pôrod neprežijete, prosím, zvoľte potrat ” – to sú slová, ktoré Emília Wojtyła počula od lekára, keď sa ukázalo, že čaká dieťa. Keby počúvala, nebol by sa na svet narodil sv. Ján Pavol II. Stalo sa to na jeseň roku 1919. Emilia a jej manžel Karol a ich 13-ročný syn Edmund žili vo Wadowiciach v prenajatom byte na ulici Kościelna. O tri roky skôr prišli o dcéru Oľgu, ktorá zomrela 16 hodín po pôrode. Emília mala viac ako 35 rokov a bála sa, že nebude môcť mať viac detí.…

Read More

Mária, ktorú nieslo tisíc anjelov, zachránila sv. Jakuba

Svätý Jakub bol starším bratom svätého Jána. Tradícia hovorí, že mal veľkú oddanosť k Panne Márii, ktorá ho zasa uprednostňovala svojou osobitnou ochranou. Mária z Agredy, španielska rehoľníčka a mystička zo 17. storočia, hovorí o dvoch intervenciách Panny Márie na podporu apoštola v jeho misii evanjelizácie Španielska. Prvýkrát to bolo v Granade, kde pohanský dav zaútočil na svätého Jakuba hneď po jeho príchode a zabil jedného z dvanástich učeníkov, ktorí cestovali s ním, ktorý sa proti obyvateľom postavil s veľkou horlivosťou. Jakub a jeho učeníci napriek tomu pokračovali v kázaní.…

Read More

Desať Máriiných cností

Francúzska princezná, dcéra kráľa Ľudovíta XI. v roku 1469, mala videnie Panny Márie, ktorá ju pozývala na založenie rehole na jej počesť. Išlo o rád Anunciátok, no udalosti však nabrali iný spád a sv. Jana Francúzska bola v dvanástich rokoch vydatá. Na založenie rehoľného rádu sestier Anunciátok vo francúzskom Bourges si musela počkať, kým v roku 1502 nebolo jej manželstvo anulované. Zavedenie novej rehole nebolo ľahké. Jana požiadala o pomoc svojho spovedníka, františkánskeho brata Gabriela-Mariu, ktorý napísal regulu pre rehoľné spoločenstvo. Bola zameraná na tri jednoduché pravidlá. 1. Hľadať Boha.…

Read More

Láska Pátra Pia k Matke Božej

Jedna z vynikajúcich vlastností Pátra Pia bola jeho hlboká a trvalá oddanosť k Panne Márii. Jeho láska k Márii bola láskou, ktorá bola prítomná od prvých rokov jeho detstva. Bola to láska, ktorá neustále rástla vo vernosti a oddanosti, pretrvávajúc po celý jeho život. Francesco Forgione (Páter Pio) sa narodil 25. mája 1887 v Pietrelcine v južnom Taliansku. Pokrstený bol nasledujúci deň vo farskom kostole svätej Anny. Po celý jeho život mu pomáhala a chránila ho ustavičná prítomnosť Ježiša, Panny Márie a tiež jeho anjela strážcu. Keď mal iba 5…

Read More

5 dôvodov, prečo nosím zázračnú medailu – a prečo by ste to mali tiež vyskúšať!

Zázračná medaila má špeciálny dizajn založený na mystických víziách svätej Kataríny Labouré. Je to medaila, ktorá sa spája so zázrakmi a obráteniami. Tu sú moje dôvody, prečo ju nosím: 1) Denne mi pripomína, aby som počúvala svoju matku. Ako mama tri a polročného chlapca som veľakrát počula slovo „nie“. Ja: „Xavier, choď na nočník“ Xavier: “Nie!” Ja: „Nehovor mi nie, len to urob“ Xavier: „Nie!“ To sa deje nespočetnekrát za deň. Ako si dokážete predstaviť, môže to byť veľmi frustrujúce. Zaujímalo by ma, či je z nás Mária tiež frustrovaná.…

Read More

7 ciest k ružencu podľa sv. Jána Pavla II.

Dokonca aj pápež František sa stal oddaným ružencu z príkladu Jána Pavla II. Povedal: „Ak by nebolo sv. Jána Pavla II., nebol by som strávil posledných 17 rokov modliac sa denne ruženec s mojou rodinou.“ „Pápež František a ani ja sme nezostali sami oslovení jeho príkladom. Existuje veľa ľudí, ktorí môžu povedať to isté. Ako to Ján Pavol II. urobil?“ (citácie prevzaté z knihy Toma Hoopsa „The Rosary of Saint John Paul II“) 1. Svätý Ján Pavol II. znova urobil ruženec novým a vzrušujúcim Ako hovorím študentom v mojej triede na Benedictine College v…

Read More

Mimoriadna moc Pompejskej novény

Nie bez dôvodu sa stretávame s tým, že sa Pompejská novéna nazýva „vždy vypočutá novéna“, „novéna pre zúfalých.“ 54 dní náročnej modlitby Je to účinná príhovorná modlitba a túto skutočnosť potvrdzujú početné svedectvá ľudí. Novéna vznikla, keď neapolské dievča Fortuna Agrelli trpelo 13 mesiacov intenzívnymi bolesťami.  16. februára 1884 spolu so svojimi príbuznými začala modlitbu ďalšieho ruženca za svoje uzdravenie.  Presvätá matka, ktorá sedela na vysokom tróne s Ježiškom na kolenách, sa 3. marca zjavila Fortune. V ruke držala ruženec a sprevádzali ju svätý Dominik a svätá Katarína zo Sieny.…

Read More

Prečo si Svätý Ján Pavol II. vybral ako svoje motto „Totus Tuus“?

Na 15. výročie smrti Jána Pavla II. pápež František povzbudil ľudí, aby sa modlili za jeho príhovor a dôveru v Božie milosrdenstvo, najmä počas týchto „ťažkých dní“ pandémie Covid19. „To je jeden z dôvodov, prečo je epidémia taká hrozná, pretože u toľkých ľudí viera zomrela. Svätý Ján Pavol II. bol veriacim, presvedčeným veriacim, súdržným veriacim a mal vieru, ktorá osvetľovala jeho životnú cestu, “uviedol kardinál Angelo Comastri. „Všetci si pamätáme posledný„ Veľký piatok “sv. Jána Pavla II.“ Obraz, ktorý sme videli v televízii bol nezabudnuteľný – pápež, ktorý stratil všetku…

Read More

Božia Matka na počiatku premeny svätého Ignáca z Loyoly

Jednej noci, keď sv. Ignác z Loyoly bdel, jasne uvidel obraz Madony a dieťaťa;  z tejto vízie, ktorá trvala dlhú dobu, načerpal  veľmi veľkú útechu a pomohla mu jasne uvidieť so znechutením celý jeho minulý život a najmä pochopil márnosť žiadostí tela. Vízia Panny Márie ho natoľko ovplyvnila a posvätila, že všetky predchádzajúce obrazy, ktoré mu život do duše namaľoval boli z nej v tej chvíli odstránené. Takže od tej hodiny, od augusta 1533, keď je vízia zapísaná, už nikdy nemal „ani najmenší súhlas s vecami tela…“ Bez toho, aby…

Read More