Víťazstvo príde skrze Máriu

V roku 1983 sa pápež, svätý Ján Pavol II. vrátil do Poľska, štyri roky po svojej prvej ceste, keď bola krajina v obkľúčení a vedúci predstavitelia odborového zväzu Solidarnosc, ktorý napadol komunistický režim, boli uväznení za obzvlášť dramatických okolností. A 19. júna 1983 sa vrátil do Jasnej Gory, aby vzýval a prosil Pannu Máriu: „Matka! Porozprávaj sa so svojím Synom! Porozprávaj sa so svojím Synom o našich ťažkých časoch!… V tejto ťažkej hodine našej histórie ti zverujem, ó, Matka, všetkýchPoliakov, pretože od každého z nich závisí vytrvalosť, obnova, spravodlivosť, pokoj…

Read More

Rada sv. Filipa Néri o modlitbe k Matke Božej, ktorá prekonáva pokušenia

„Otče, chcel by som zmeniť svoje spôsoby života, ale pokušenie je pre mňa príliš veľké na to, aby som sa s tým vyrovnal a zmenil sa.“ Svätý Filip Neri sa pozrel na tohto seriózneho mladého muža a jemne ho povzbudil: „Buď odvážny, dieťa moje. Odporúčam ti, aby si spravil len dve veci: Každý deň sa modli Salve Regina a medituj o smrti. Vo vízii som ťa videl v zemi mŕtvych – rozkladajúc sa – obe jamky tvojich očí boli plné červov. A teraz si povedz: “Ešte stále chcem žiť pre…

Read More

Svätá Rita a biele včely

Svätá Rita , ktorá poznala svoj podiel utrpenia z rúk svojho urážlivého manžela, a po strate jej synov sa modlila za ďalšie utrpenie – aby sa spojila s Kristom v jeho utrpení. Jedného dňa, ako nám hovoria svätí učenci, kľačala v modlitbe pred ukrižovaným Kristom. Prosila: „Ó, môj Ježišu, dovoľ mi, aby som mala podiel na tvojom utrpení aspoň jedným z tvojich tŕňov.“ V tom okamihu preletel vzduchom jediný tŕň z koruny obklopujúcej Ježišovu hlavu a vrazil priamo do čela sv. Rity. Táto rana krvácala až do konca jej života a spôsobovala jej…

Read More

Páter Pio o Božej matke a ruženci

Oddanosť Pátra Pia k Panne Márii bola zakorenená v pravde, že Ježiš takúto oddanosť konkrétne chce. Ježiš sa rozhodol prísť na Zem cez Máriu. Podobne sa Ježiš rozhodol, že k nemu prichádzame cez ňu; pretože jej duša zvelebuje Pána. Ako učí Písmo:„Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ Lukáš‬ ‭1, 46-49‬ ‭SSV‬‬ Písmo nám dáva…

Read More

Svätý Dominik donútil diabla vyznať nesmiernu moc Matky Božej

Toto je pravdivý príbeh o sv. Dominikovi. Áno, ten istý sv. Dominik, ktorý v roku 1214 dostal od Panny Márie oddanosť, ktorú dnes poznáme ako Svätý ruženec. Prečo prijal Svätý ruženec? Pretože sa nechcel vzdať nádeje obrátiť tvrdohlavých Albigéncov, ktorí trápili Európu i Dominikov život. Albigénske kacírstvo pozostáva z množstva chýb. Albigénci v prvom rade popierajú pravdu, že Ježiš je druhou osobou Najsvätejšej Trojice. Veria, že všetko materiálne je zlé a že iba duch je dobrý. To však nemôže byť pravda, pretože Boh stvoril hmotný svet a všetko, čo stvoril, je…

Read More

Môj prvý bozk s Ježišom

Ako vnímala svoju prvú Eucharistiu malá Terezka z Lisieux? „Aké to bolo sladké, prvý bozk od Ježiša do mojej duše! Áno, bol to bozk lásky. Cítila som, že som milovaná a tiež som povedala:„Milujem ťa, dávam ti seba navždy!“ Ježiš sa ma nič nepýtal, nevyžadoval žiadnu obeť. Už dávno sa spolu s malou Terezkou sledovali a rozumeli si… V ten deň už naše stretnutie nebolo jednoduchým pohľadom, ale splynutím. Už sme neboli dvaja „Terezka zmizla ako kvapka vody, ktorá sa stratila v hlbokých oceánoch a zostal iba Ježiš; Majster, kráľ!…

Read More

Nesmierna sila Matky Božej v diele sv. Ľudovíta de Montfort

Boh chce zjavenia Márie, jeho majstrovského diela, a chce ju zviditeľniť v týchto posledných časoch: (1) Pretože sa skrývala na tomto svete a vo svojej veľkej pokore sa považovala za nižšiu než prach, keď získala od Boha, od apoštolov a evanjelistov priazeň byť známou. (2) Pretože Mária nie je iba Božím majstrovským dielom slávy v nebi, ale aj jeho majstrovským dielom milosti na zemi, chce byť kvôli nej oslavovaný a chválený ľuďmi žijúcimi na zemi. (3) Keďže je úsvitom, ktorý predchádza a odhaľuje Slnko spravodlivosti v Ježišovi Kristovi, musí byť známa a…

Read More

Svätí sú úžasný dar Boha človeku

Zázračný život sv. Agnesy z Montepulciana Jej narodenie oznamovali lietajúce svetielka obklopujúce jej rodný dom. Ako dieťa ju počas cesty na pole napadol veľký kŕdeľ vrán. Neskôr povedala, že to boli diabli, ktorí sa ju snažili držať ďalej od rodnej zeme. O niekoľko rokov neskôr to bolo miesto jej kláštora. Je známe, že počas modlitby levitovala vo vzduchu vo výške viac ako pol metra. Prijala sväté prijímanie od anjela a mala vízie Panny Márie. V jednej z týchto vízií držala malého Ježiška. Keď sa prebudila z extázy, zistila, že drží…

Read More

Matka Božia sv. Bernadette: “Sľubujem, že ťa urobím šťastnou.”

Aké boli prvé slová Panny Márie pre Bernadette v Lourdoch po tom, čo počas prvých dvoch zjavení zostala očividne tichá? Podľa autora Henriho Lasserra, ktorý sa stretol s Bernadette, v knihe uverejnenej v roku 1869 boli Máriine slová: „Sľubujem, že ťa urobím šťastnou, no nie v tomto svete, ale v inom.“ Prečo sa tieto slová zmenili na „Nesľubujem, že ťa urobím šťastnou v tomto svete, ale v inom“? To naozaj nevieme. Skutočne „nesľubujem“ znie úplne inak ako „sľubujem“. Tento „budúci svet“ sa samozrejme netýka iba šťastia v nebi. Prečo? Pretože…

Read More

Panna Mária o prvom stretnutí s Jozefom

Mária hovorí: Drahá dcéra, keď sa skončilo vytrženie, ktoré ma naplnilo nevýslovnou radosťou, moje zmysly sa znova vrátili k pozemským veciam. Prvou myšlienkou, ktorá ma pichla ako ostrý tŕň ruže do srdca zavinutého do ruží Božej lásky, ktorá sa nedávno stala mojím Ženíchom, bola myšlienka na Jozefa. Už som ho milovala, svojho svätého a pozorného ochrancu. Odkedy si Božia vôľa prostredníctvom slov svojho kňaza želala, aby som sa stala Jozefovou manželkou, mohla som spoznať tohto spravodlivého a oceniť jeho svätosť. Spojená s ním som pocítila, ako vymizla moja opustenosť siroty, ani som už…

Read More