Modlitba a litánie k sv. Gemme Galgani

Modlime sa na príhovor svätej Gemmy Galgani (tu môžete vysloviť svoj úmysel). Tiež Vás pozývame, aby ste sa modlili na príhovor Panny Márie z Luccy. Modlitba k svätej GemmeÓ, žiarivá nebeská kvetina, svätá Gemma, ktorá si skrze Ježišovu lásku odovzdala svoj život konaniu dobra, ktorá si bola vynikajúcim príkladom pokory a obety. Ja, oddaný Tebe, povzbudený mnohými milosťami pripisovanými tvojmu príhovoru, ťa vrúcne prosím, aby si mi prišla na pomoc.Príhovor sa za mňa u svojho Božského ženícha, aby mi udelil milosť spásy pre moju dušu a ďalšie milosti, ktoré potrebujem.…

Read More