Páter Pio o Božej matke a ruženci

Oddanosť Pátra Pia k Panne Márii bola zakorenená v pravde, že Ježiš takúto oddanosť konkrétne chce. Ježiš sa rozhodol prísť na Zem cez Máriu. Podobne sa Ježiš rozhodol, že k nemu prichádzame cez ňu; pretože jej duša zvelebuje Pána. Ako učí Písmo:„Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ Lukáš‬ ‭1, 46-49‬ ‭SSV‬‬ Písmo nám dáva…

Read More

Rehoľné sestry nahradili personál v domove sociálnych služieb

Dominikánske sestry hovoria, že pomôžu „bez ohľadu na následky“ na ich vlastné zdravie. Tím 10 sestier z Kongregácie sv. Dominika sa ponáhľal do poľského opatrovateľského domu potom, čo prepuknutie choroby COVID-19 infikovalo 15 zamestnancov a takmer 30 obyvateľov. Po tom, ako niekoľko zamestnancov rezignovalo zo strachu z infekcie, bolo zariadenie nedostatočne obsadené zamestnancami. Poľská televízna stanica TVN24 uvádza, že k prepuknutiu choroby došlo v opatrovateľskom dome v poľskej Bochnii, ktorý slúži obyvateľom s poruchami učenia. Po zistení prítomnosti koronavírusu bol personál zdecimovaný karanténou, čo viedlo sestry k tomu, aby dobrovoľne…

Read More

Čo ak sa nechceš modliť ruženec?

Takže, si katolík a nerád sa modlíš ruženec? Nie je to rúhanie, či hriech a deje sa to omnoho častejšie, než si myslíš aj iným. Znamená to, že by si sa o to nemal vôbec pokúšať a nemodliť sa teda? Nebesá nie! Toľko dobrého pochádza z modlitby Svätého ruženca. Aj keď sa ti to nepáči, mal by si sa ho pokúsiť začleniť do svojho modlitebného času. Aj keď nemusíš cítiť, že sa niečo deje, keď sa modlíš, môžeš si byť istý, že požehnanie a milosti sa na teba vylievajú zakaždým,…

Read More

5 milostí, ktoré dostala moja rodina vďaka ružencu

Vyrastala som s bratom, sestrami. Nevyšli sme na ulicu z rodinného minivanu bez toho, že by naša mama nevytiahla ruženec z vačku a nezačala sa modliť. Nezáležalo na tom, s kým sme boli, ako dlho cesta trvala, či koľko sme šomrali alebo prevracali oči – trvala vždy na ruženci. Nepamätám si dňa, keby sa s nami nemodlila ruženec aspoň jedenkrát. (Áno, niekedy to bolo aj viackrát). V tom čase som sa, samozrejme, modlila len s nechuťou. Všetci sa tak modlili. Keď sa však spätne obzriem, sú to moje najcennejšie spomienky a aj mojich súrodencov. Bola…

Read More

Panna Mária vždy splní to, čo sľúbila

Nasledujúce svedectvo, ktoré poslala Sr. Sheila O’Neil vyšlo v čísle časopisu Garabandal Magazine v októbri 1979 a ilustruje nádhernú ochranu, ktorú ruženec poskytol letke zloženej z väčšinou protestantských letcov počas druhej svetovej vojny. Bol to náročný deň v marci. Ako učiteľ i riaditeľ v 50-tych rokoch som musel mať vyhradený čas na tieto dve samostatné pozície. Štvrtého marca ma incident medzi učiteľom a rodičom toho rána skoro na hodinu vyviedol nielen z mojej triedy, ale predovšetkým z miery trpezlivosti, takže po zvyšok dňa som sa zúfalo snažil upokojiť. No deň…

Read More

Sila svätenej vody

Väčšinu času, keď si ponoríme prsty do svätej vody, či už v kostole alebo doma, jednoducho urobíme znamenie kríža a vydáme sa na cestu. Prežehnanie sa svätenou vodou je samo o sebe modlitbou a prosíme v nej Najsvätejšiu Trojicu, aby nás obklopila ochranou a milosťou. Existuje však aj ďalšia modlitba, ktorú je možné vysloviť. Je to krátka modlitba, ktorá je prevzatá priamo zo Žalmu 51 a dokonale zhŕňa symboliku, ktorá je prítomná pri používaní svätenej vody na prežehnanie. Voda je v kresťanskej teológii vždy vnímaná ako prostriedok očistenia, a preto prosíme Boha, aby nás očistil zakaždým, keď používame…

Read More

Prečo je potrebné modliť sa za kňazov?

Zaujímavé údaje z americkej farnosti na konci 19. storočia priniesla jedna z farských kroník. Počas dvanástich mesiacov od júla 1896 do júna 1897, sedem jezuitských kňazov, ktorí boli pridelení do kostola sv. Ignáca z Loyoly na Park Avenue v New Yorku vypočulo 78 000 spovedí. To je 6 500 mesačne; takmer 215 každý deň. Jezuita Otec Patrick Healy, jeden z týchto siedmich kňazov, vypočul v októbri 1896 1 188 spovedí! [Zdroj: Boston College Magazine, jeseň 2000]. Siedmi kňazi nám poskytli nádherné svedectvo o obetavosti a viere vo svoje povolanie. Ako…

Read More

Modlitba k Panne Márii zo Zázračnej medaily

Určená k modlitbe zvlášť  o 17- tej hodine 27. novembra, sviatku Zázračnej medaily, každého 27. v mesiaci a v každej naliehavej potrebe. Panna Nepoškvrnená, vieme, že si vždy a všade pripravená vypočuť prosby, ktoré ti prednášajú tvoji vyhnaní synovia v tomto slzavom údolí, ale vieme tiež, že existujú dni a hodiny, v ktorých sa ti zapáčilo rozdávať hojnejšie z pokladov svojej milosti. A preto, Mária, skláňame sa pred tebou práve v ten deň a požehnanú hodinu, ktorú si si zvolila pre zjavenie svojej Medaily. Prichádzame k tebe plní nesmiernej vďačnosti…

Read More

Láskavosť od Panny Márie pre starého hriešnika

Prevzaté zo “Sláva Panny Márie” sv. Alfonza Mária de Liguori. (1750) Veľmi starý muž prišiel k jednému z otcov našej kongregácie, aby sa vyspovedal. Bol plný útechy a povedal: „Panna Mária mi urobila láskavosť.“ „A akú láskavosť ti urobila?“ spýtal sa spovedník. „Tridsaťpäť rokov, Otče, som sa svätokrádežne, neplatne spovedal, pretože som sa hanbil za jeden hriech. Napriek tomu som prešiel mnohými nebezpečenstvami a niekoľkokrát som bol na pokraji smrti a keby som v tých momentoch zomrel, určite by som bol zatratený a teraz mi Panna Mária urobila láskavosť, dotkla…

Read More

Novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Ako postupovať pri novéne: – prežehnaj sa – povedz ľútosť, popros o odpustenie svojich hriechov a urob si silné predsavzatie, že sa ich viac nedopustíš – pomodli sa prvé tri desiatky ruženca – nasleduje meditácia na príslušný deň novény ( 1. – 9. deň) – pomodli sa posledné dva desiatky ruženca – ukonči modlitbou k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov Ľútosť: Ó, môj Bože, zo srdca ľutujem, že som ťa urazil a nenávidím všetky svoje hriechy. Nielen pre tvoje spravodlivé tresty, ale najmä preto, že som urazil teba, môj Bože, ktorý si všetko dobro a zasluhuješ…

Read More