Prečo je potrebné modliť sa za kňazov?

Zaujímavé údaje z americkej farnosti na konci 19. storočia priniesla jedna z farských kroník. Počas dvanástich mesiacov od júla 1896 do júna 1897, sedem jezuitských kňazov, ktorí boli pridelení do kostola sv. Ignáca z Loyoly na Park Avenue v New Yorku vypočulo 78 000 spovedí. To je 6 500 mesačne; takmer 215 každý deň. Jezuita Otec Patrick Healy, jeden z týchto siedmich kňazov, vypočul v októbri 1896 1 188 spovedí! [Zdroj: Boston College Magazine, jeseň 2000]. Siedmi kňazi nám poskytli nádherné svedectvo o obetavosti a viere vo svoje povolanie. Ako…

Read More

Modlitba k Panne Márii zo Zázračnej medaily

Určená k modlitbe zvlášť  o 17- tej hodine 27. novembra, sviatku Zázračnej medaily, každého 27. v mesiaci a v každej naliehavej potrebe. Panna Nepoškvrnená, vieme, že si vždy a všade pripravená vypočuť prosby, ktoré ti prednášajú tvoji vyhnaní synovia v tomto slzavom údolí, ale vieme tiež, že existujú dni a hodiny, v ktorých sa ti zapáčilo rozdávať hojnejšie z pokladov svojej milosti. A preto, Mária, skláňame sa pred tebou práve v ten deň a požehnanú hodinu, ktorú si si zvolila pre zjavenie svojej Medaily. Prichádzame k tebe plní nesmiernej vďačnosti…

Read More

Láskavosť od Panny Márie pre starého hriešnika

Prevzaté zo “Sláva Panny Márie” sv. Alfonza Mária de Liguori. (1750) Veľmi starý muž prišiel k jednému z otcov našej kongregácie, aby sa vyspovedal. Bol plný útechy a povedal: „Panna Mária mi urobila láskavosť.“ „A akú láskavosť ti urobila?“ spýtal sa spovedník. „Tridsaťpäť rokov, Otče, som sa svätokrádežne, neplatne spovedal, pretože som sa hanbil za jeden hriech. Napriek tomu som prešiel mnohými nebezpečenstvami a niekoľkokrát som bol na pokraji smrti a keby som v tých momentoch zomrel, určite by som bol zatratený a teraz mi Panna Mária urobila láskavosť, dotkla…

Read More

Novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Ako postupovať pri novéne: – prežehnaj sa – povedz ľútosť, popros o odpustenie svojich hriechov a urob si silné predsavzatie, že sa ich viac nedopustíš – pomodli sa prvé tri desiatky ruženca – nasleduje meditácia na príslušný deň novény ( 1. – 9. deň) – pomodli sa posledné dva desiatky ruženca – ukonči modlitbou k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov Ľútosť: Ó, môj Bože, zo srdca ľutujem, že som ťa urazil a nenávidím všetky svoje hriechy. Nielen pre tvoje spravodlivé tresty, ale najmä preto, že som urazil teba, môj Bože, ktorý si všetko dobro a zasluhuješ…

Read More

Modlitby k Matke ustavičnej pomoci

Modlitba I. Matka ustavičnej pomoci, pozri na úbohého hriešnika, ktorý kľačí pri tvojich nohách, v teba dúfam, tebe dôverujem. Všetci ťa nazývajú útočiskom hriešnikov, buď teda aj mojím útočiskom. Pre svoju lásku k Ježišovi ujmi sa ma a podaj mi svoju pomocnú ruku. Ďakujem milosrdnému Bohu, že mi dal túto dôveru v teba. Upadal som do hriechov, lebo som sa k tebe neutiekal. Teraz však viem, že s tvojou pomocou zvíťazím, keď ťa budem prosiť o pomoc. Bojím sa však, že ťa zabudnem vzývať, keď na mňa zaútočí nepriateľ, a…

Read More

Panna Mária Cataline Rivas o ruženci

Modlitba svätého ruženca bola vždy neoddeliteľnou súčasťou Catalininej spirituality. Aj Ježiš, aj Panna Mária vo svojich odkazoch neustále vyzývajú svoje deti k modlitbe, obzvlášť k modlitbe ruženca. Svätá Matka odkazuje všetkým svojim deťom, ktoré sa túto modlitby modlievajú: „Pri každom ruženci sa k Vám pripájam a zjavujem sa. S každým Zdravasom získavate moju opateru.” Takisto hovorí: „Prvým krokom je modliť sa. Vaše modlitby dokážu veľa. Moc modlitby je taká obrovská, že robí zázraky. Ktorý rodič by mohol niečo odoprieť dieťaťu, ktoré ho s láskou prosí? O čo viac, ak sa…

Read More

Nádej zeleného škapuliara

Zelený škapuliar sa často používa na prosbu k Bohu o fyzické uzdravenie alebo duchovnú konverziu. Všetci vieme o niekom v našich životoch, ktorý potrebuje uzdravenie. Môže potrebovať fyzické alebo duchovné uzdravenie. Bez ohľadu na to, aký je prípad, môžeme si byť istí, že Boh túži po ich úplnom obnovení. Hoci môže byť prospešné, aby sa samotná osoba modlila za uzdravenie alebo obrátenie, Boh tiež priaznivo vzhliada na modlitby priateľov alebo členov rodiny. Keď skupina ľudí priviedla pred Ježiša ochrnutého muža, Ježiš vzhliadol na vieru jeho priateľov a uzdravil ho, samozrejme…

Read More

Za neobyčajné milosti žiadam ruženec k Svätým Ranám

Za všetky neobyčajné milosti žiadal Ježiš od sestier len dve cvičenia – sväté hodinky a ružence k svätým ranám. Keď v roku 1867 prepukla v chambonskom raji cholera, náš dobrý Spasiteľ vyslovil prianie, aby päť sestier konalo každý piatok svätú hodinu a každá aby pri nej uctievala jednu z jeho svätých rán. (sestra Mária Marta Chambonová pokladala rany na nohách za jedinú. Piatou ranou bola pre ňu krvácajúca, tŕním korunovaná Spasiteľova hlava.) Blahoslavená Panna sa k žiadosti svojho Syna pripojila a s ľútosťou hovorila:„Na celom svete nie je kláštor, v ktorom by sa v piatok…

Read More

Škapuliar poslednej záchrany

Mladý muž v Perugii raz sľúbil diablovi, že ak mu pomôže spáchať hriešny čin, ktorý chcel urobiť, dá mu svoju dušu; a dal mu na to aj písomný súhlas podpísaný krvou. Zlý skutok bol spáchaný a diabol požadoval splnenie zasľúbenia. Viedol mladého muža ku studni a vyhrážal sa, že mu ihneď vezme telo a dušu do pekla, ak sa do nej nevrhne Úbohý a vystrašený mladík, mysliac si, že už niet úniku utiecť, vyšplhal sa na kraj studne, aby sa do nej vrhol, ale vydesený pri pomyslení na smrť povedal…

Read More

10 dôvodov k modlitbe ruženca

Satan nenávidí Boha. Satan vás nenávidí. Satan nenávidí ruženec. Svätí to hovoria. Pápeži to hovoria. Ruženec je mocnou zbraňou proti zlu. Ale zastavili ste sa pri tom prečo? Tu je 10 dôvodov, prečo je ružencová modlitba najmocnejšia a ako ju môžete naplno využiť. 1. Zasahuje našu vôľu.   Ľudská vôľa je mocná, pretože je zdieľaním Božej moci. Dáva nám vôľu rozhodnúť sa robiť dobro alebo robiť zlo – a to samo o sebe je silnou zbraňou v duchovnej ríši. Preto sa nás Satan snaží zotročiť a zbaviť našu vôľu závislosťami. Keď sa naša vôľa spojí s Božou vôľou…

Read More