Rada sv. Filipa Néri o modlitbe k Matke Božej, ktorá prekonáva pokušenia

„Otče, chcel by som zmeniť svoje spôsoby života, ale pokušenie je pre mňa príliš veľké na to, aby som sa s tým vyrovnal a zmenil sa.“ Svätý Filip Neri sa pozrel na tohto seriózneho mladého muža a jemne ho povzbudil: „Buď odvážny, dieťa moje. Odporúčam ti, aby si spravil len dve veci: Každý deň sa modli Salve Regina a medituj o smrti. Vo vízii som ťa videl v zemi mŕtvych – rozkladajúc sa – obe jamky tvojich očí boli plné červov. A teraz si povedz: “Ešte stále chcem žiť pre…

Read More

Diabol sa bojí Božej matky

Diabol sa bojí Márie, Božej Matky. Hovorieval to známy rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo svojej skúsenosti. V knihe „Posledný exorcista“ sa uvádza dialóg, ktorý zosnulý kňaz v r. 2016 viedol s démonom o Božej Matke. Amorth sa v rámci exorcizmu pýtal diabla na vlastnosti Panny Márie, ktoré ho najviac rozzúria. Diabol uviedol štyri charakterové rysy: v prvom rade jej pokoru, jej čistotu a jej poslušnosť. V týchto vlastnostiach ju nijaké stvorenie neprekoná. Štvrtou vlastnosťou, ktorá diabla dokáže rozzúriť, je skutočnosť, že Márii po každý raz podľahne, pretože nebola nikdy poškvrnená hriechom. Diabol sa bojí mena Mária viac…

Read More

Vojak, ktorý dostal od matky dedičstvo, ktoré ho zachránilo

V polovici 18. storočia žila v Paríži dobrá žena, ktorá po smrti manžela zostala bez domova. Vdova mala jediného syna Hubalda, ktorý bol jej pýchou a radosťou. Zničená chudobou, obeťami, hladom a strachom velmi rýchlo strácala sily a ťažko ochorela. Zavolala svojho syna k posteli a povedala: „Hubald, synu, moja smrť je blízko. Chcem ti povedať o svojej poslednej vôli.” „Mama,“ povedal chlapec, „nikdy sme nemali menej než teraz, čo mi chceš odkázať?” “Mám tú česť zanechať ti niečo veľmi vzácne” povedala jeho umierajúca matka, “Siahni pod vankúš.” Hubald siahol…

Read More

Páter Pio o Božej matke a ruženci

Oddanosť Pátra Pia k Panne Márii bola zakorenená v pravde, že Ježiš takúto oddanosť konkrétne chce. Ježiš sa rozhodol prísť na Zem cez Máriu. Podobne sa Ježiš rozhodol, že k nemu prichádzame cez ňu; pretože jej duša zvelebuje Pána. Ako učí Písmo:„Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ Lukáš‬ ‭1, 46-49‬ ‭SSV‬‬ Písmo nám dáva…

Read More

Matka Božia je stále pri mne

Etiópska atlétka Meseret Defar poskytla jeden z najviac emotívnych momentov letných olympijských hier v Londýne v roku 2012, keď prekročila cieľovú čiaru po behu na 5000 metrov dlhej trase a získala zlato. Potom vytiahla spod dresu obrázok Panny Márie a ukázala ho kamerám a v hlbokej modlitbe k Panne zdvihla tvár. A obrázok, ktorý drží? Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci. Zdroj: evendemonsfearmary, Obrázok: tamtiež 

Read More

Pápež Benedikt XVI. vzdal hold Matke Božej

Dnes by som sa chcel zamyslieť nad rôznymi okamihmi pastoračnej návštevy, ktorú mi Pán požehnal, aby som navštívil Bavorsko. Keď sa s vami podelím o svoje emócie a city, keď vidím miesta, ktoré sú pre mňa drahé, cítim predovšetkým potrebu poďakovať Bohu za to, že umožnil moju druhú návštevu v Nemecku a moju prvú návštevu v Bavorsku, rodnej krajine. Mojou prvou zastávkou bolo mesto Mníchov, známe ako „metropola so srdcom“ (Weltstadt mit Herz). V jeho historickom centre sa nachádza Mariánske námestie, na ktorom stojí „Mariensäule“, Stĺp Panny Márie, na svojom…

Read More

Nikdy neopúšťajte ruženec

Nikdy nezabúdajte na našu Matku. Nikdy sa nevzďaľujte od Matky a nikdy neopúšťajte ruženec: toto boli nabádania pápeža Františka na záver 100. výročia mariánskeho zjavenia vo Fatime (Portugalsko) 13. októbra 2017. Vo videonahrávke odovzdanej pútnikom zhromaždeným v Cova da Iria, ktorú uverejnil nasledujúci deň L’Osservatore Romano, pápež pripomenul svoju návštevu Fatimy 12. – 13. mája 2017 pri príležitosti 100. výročia prvého zjavenia: “Stále si vo svojom srdci pamätám na tú cestu a požehnanie, ktoré mi Panna Mária a Cirkev počas týchto dní poskytli.” „Nikdy sa nebojte,“ dodal pápež, „Boh je…

Read More

Svätý Dominik donútil diabla vyznať nesmiernu moc Matky Božej

Toto je pravdivý príbeh o sv. Dominikovi. Áno, ten istý sv. Dominik, ktorý v roku 1214 dostal od Panny Márie oddanosť, ktorú dnes poznáme ako Svätý ruženec. Prečo prijal Svätý ruženec? Pretože sa nechcel vzdať nádeje obrátiť tvrdohlavých Albigéncov, ktorí trápili Európu i Dominikov život. Albigénske kacírstvo pozostáva z množstva chýb. Albigénci v prvom rade popierajú pravdu, že Ježiš je druhou osobou Najsvätejšej Trojice. Veria, že všetko materiálne je zlé a že iba duch je dobrý. To však nemôže byť pravda, pretože Boh stvoril hmotný svet a všetko, čo stvoril, je…

Read More

Niečo, čo si Panna Mária vo Fatime vypýtala v roku 1917

Deň sviatku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pripadá na deň nasledujúci po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pretože oddanosť týmto dvom srdciam bola šírená spoločne ako prostriedok hlbšieho vstupu do tajomstva Božej lásky. V roku 1944, uprostred druhej svetovej vojny, pápež Pius XII. zasvätil celý svet patronátu a ochrane Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Úmyslom vyjadreným v jeho dekréte bol „mier medzi národmi, sloboda pre Cirkev, obrátenie hriešnikov, láska k čistote a praktikovanie cnosti.” Hoci v 20. storočí našla popredné miesto, oddanosť Nepoškvrnenému Srdcu Márie nie je pre kresťanov nová. Prví kresťania uctievali…

Read More

Medžugorie: Mimoriadne duchovné ovocie je hmatateľné

Pre ľudí oddaných Medžugoriu, súčasné prebiehajúce procesy skúmania zjavení Panny Márie potvrdzujú  iba to, čomu už dávno veria: že malé mesto v Hercegovine je miestom, kde sa zem stretáva s nebom a zázračné veci sa dejú prostredníctvom príhovoru Matky Božej. Od roku 1981, keď šesť miestnych detí uviedlo, že videli Pannu Máriu, boli írski ľudia medzi prvými návštevníkmi mesta. Oddanosť Matke Božej ako Panne Márii z Medžugoria bola v Írsku populárna a inšpirovala početné modlitebné skupiny po celej krajine. Mnoho ľudí, ktorí prijali pozvanie ku kňazstvu a zasvätenému životu, svedčí,…

Read More