Otec Dominik Chmielewski, duchovný vodca bojovníkov Márie o manželstve

”Manželský sľub je úžasný exorcizmus pre jednotlivcov bojujúcich za vernosť” Ak manžel odvrátil srdce od svojej manželky, miluje a hľadá srdce inej ženy, Boh nevypočuje žiadne jeho žiadosti. Manželské sľuby sú neuveriteľným exorcizmom pre jednotlivcov bojujúcich o vernosť, ktorá by sa mala obnoviť v našich manželstvách. Spoločná modlitba musí prebiehať vo fyzickej, emočnej i duchovnej jednote – povedal kňaz Dominik Chmielewski SDB, duchovný vodca bojovníkov Márie. Dominik Chmielewski počas konferencie po Pochode za život a rodinu, ktorý v nedeľu 20. septembra prechádzal ulicami hlavného mesta, nám prezradil, ako žiť v týchto…

Read More

Prísľuby Panny Márie k modlitbe Sedembolestného ruženca v zjaveniach v Kibeho

Modlili ste sa niekedy ruženec Sedembolestnej? Je to veľmi obohacujúca a silná modlitba. Modlitba sa datuje do stredoveku, ale Panna Mária z Kibeho znovu predstavila Sedembolestný ruženec vizionárke Marie-Claire Mukangango v Kibeho v Rwande v 80. rokoch.Medzi charaktaristické aspekty, ktoré naznačujú špecifickosť zjavení v Kibeho, patrí Sedembolestný ruženec Najsvätejšej Panny Márie. Tento ruženec nás naučila sama Panna Mária, prostredníctvom Marie Claire Mukangango, keď sa jej zjavila 6. marca 1982. V tento deň jej Najsvätejšia Panna určila misiu šírenia ho pre celý svet. V prvých dňoch Panna Mária prosila Marie Claire,…

Read More

Jaskyňa mlieka – nádej pre neplodné páry

Útek  Svätej rodiny do Egypta bol vyvolaný tým, že anjel navštívil Jozefa vo sne a varoval ho, že kráľ Herodes sa bude snažiť ublížiť novonarodenému Ježiškovi, aby ochránil svoj trón. Rýchlo sa teda pozbierali a utekali do Egypta a čoskoro na svojich cestách našli útočisko počas masakry neviniatok pred Herodesovými vojakmi v zázračnej jaskyni, dnes známej ako Mliečna jaskyňa alebo Jaskyňa mlieka. „Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti…

Read More

Obnovená Cirkev zrodená z Nazareta

Nazaret má stále trvalé posolstvo pre Cirkev. Cirkev nemôže rásť a prosperovať, ak nevie, že jej skryté korene siahajú až do Nazaretského domu. Práca s Ježišom, robotníkom, ktorý sa ponoril do „Nazareta“, sa stáva východiskovým bodom pre nové poňatie chudobnej a pokornej cirkvi, rodinnej cirkvi, Nazaretskej cirkvi. Nazaret má trvalé posolstvo pre Cirkev. Nová zmluva nezačala v chráme ani na svätej hore; začalo to v malom obydlí Panny Márie, v dome robotníka a na jednom zo zabudnutých miest „pohanskej Galiley“, od ktorého sa nedalo očakávať žiadne dobro. Cirkev sa musí vždy…

Read More

Matka Božia vyprosila eucharistický zázrak

Bol istý farník svätého Jána Vianney, ktorý mal problémy veriť, že Eucharistia sa skutočne stáva telom Ježiša Krista pri svätej omši, a preto mal krízu viery. Farník, ktorý zúfalo chcel uveriť, povedal úprimnú modlitbu k Panne Márii, v ktorej ju prosil, aby mu pomohla uveriť. Svätý Ján Vianney potom hovorí o tom, čo sa stalo pri rozdávaní svätého prijímania. „Nehovorím, že sa to stalo niekomu inému, ale že sa to stalo mne. V momente, keď tento muž prišiel, aby prijal sväté prijímanie, posvätná hostia sa oddelila od mojich prstov, zatiaľ…

Read More

Trvalé znamenie v Medžugorí

Keď sa Panna Mária zjavila mladým vizionárom v Medžugorí, takmer nikto im neveril, takže na samom začiatku požiadali Pannu Máriu o znamenie, aby presvedčili všetkých ostatných, že Pannu Máriu skutočne videli. Mnohí im neverili a vizionári sami boli smutní a netrpezliví. Preto sa občas pýtali Panny Márie na znamenie. Odpovedala: „Buďte trpezliví, moji anjeli.“ Postupom času prestali túto otázku klásť. O niekoľko mesiacov neskôr v októbri 1981 im Panna Mária povedala: „Milí anjeli, nebojte sa. Určite vám zanechám znamenie. Dodržím svoj sľub a zanechám vám znamenie“. Panna Mária prisľúbila, že…

Read More

Bojujte proti diablovi s Pannou Máriou a ružencom

V šiestej kapitole evanjelia svätého Marka nájdeme správu o tom, ako Ježiš posiela dvanástich, vždy po dvoch na misiu. Marek hovorí, že prvá vec, ktorú im dal, bola „autorita nad nečistými duchmi“. Prvým pastoračným poslaním, ktorý mali vykonať, bolo „vyhnať mnohých démonov“. Keď som v 60. a 70. rokoch dospieval, bolo bežné, dokonca aj v seminároch, odmietnuť také reči ako primitívne povery. Možno ju aj zmodernizovať a urobiť z nej literárny prostriedok, ktorý používa symbolický jazyk evokujúci boj so zlom v abstraktnom pohľade. Problémom tohto prístupu je však to, že jednoducho…

Read More

Najväčšia milosť, ktorú Panna Mária získala pre sv. Faustínu

Rok 1929 V jednej chvíli počas svätej omše som cítila Božiu blízkosť zvláštnym spôsobom napriek tomu, že som sa bránila a odvracala od Boha. Neraz som od Boha utekala, lebo som nechcela byť obeťou zlého ducha, ako mi neraz hovorili, že som. Táto neistota trvala dlhší čas. Počas svätej omše sa pred svätým prijímaním konalo obnovenie sľubov. Keď sme vstali z kľačadiel a začali odriekať formulu sľubov, zrazu Ježiš stál vedľa mňa v bielom rúchu, prepásaný zlatým pásom. Povedal mi: Udeľujem ti večnú lásku, aby tvoja čistota bola nepoškvrnená, a…

Read More

Čo s rozliatou krvou Pána?

Od diakona Mika Hingera „Minulý víkend na sv. omši o 10:00 hod sa počas rozdávania svätého prijímania náhodou vylialo trochu presvätej krvi Pána Ježiša na koberec.  Okamžite som položil handričku na škvrnu, aby nikto nevstúpil na túto plochu, kým po omši nebudem môcť miesto vyčistiť. Po skončení omše som išiel do sakristie, aby som si vzal trochu vody a postaral sa o miesto kde sa vyliala Pánova krv. Keď som vyšiel do hlavnej časti kostola, uvidel som tri rehoľné sestry od Children of Mary, ktoré sa zúčastnili svätej omše o 10:00…

Read More

5 milostí, ktoré dostala moja rodina vďaka ružencu

Vyrastala som s bratom, sestrami. Nevyšli sme na ulicu z rodinného minivanu bez toho, že by naša mama nevytiahla ruženec z vačku a nezačala sa modliť. Nezáležalo na tom, s kým sme boli, ako dlho cesta trvala, či koľko sme šomrali alebo prevracali oči – trvala vždy na ruženci. Nepamätám si dňa, keby sa s nami nemodlila ruženec aspoň jedenkrát. (Áno, niekedy to bolo aj viackrát). V tom čase som sa, samozrejme, modlila len s nechuťou. Všetci sa tak modlili. Keď sa však spätne obzriem, sú to moje najcennejšie spomienky a aj mojich súrodencov. Bola…

Read More