Iba ruženec môže zmeniť beh dejín (časť druhá)

Prostredníctvom ruženca môžeme dúfať, že sa rozpadne veľká náboženská ľahostajnosť dnešného sveta, sveta bez nádeje. Cez ruženec môžeme získať všetko. Ruženec sa dá prirovnať k dlhej reťazi, ktorá spája zem s Nebom. Držíme sa za jeden koniec, zatiaľ čo druhý je v rukách Presvätej Bohorodičky. Ruženec je Bohu veľmi milý. Preto nás Cirkev pozýva, aby sme sa ho modlili každý deň počas mesiaca októbra (a nielen počas neho) predtým, ako bude Ježiš skutočne prítomný a odhalený na oltári alebo skrytý vo svätostánku. Čo nás môže lepšie pripraviť na svätú omšu?…

Read More

Iba ruženec môže zmeniť beh dejín

Iba ruženec môže zmeniť dejiny. Toto je naliehavé posolstvo, ktoré Panna Mária, Matka Božia, dáva ľudstvu znova a znova po celé veky. Mesiac október je tradične zasvätený ružencu alebo modlitbe prostredníctvom Márie. Mesiac máj je už vyčlenený ako osobitný mariánsky mesiac, počas ktorého vyjadrujeme Márii našu synovskú lásku, dôveru a úctu. Ale počas celého októbra si Cirkev ctí Máriu ako tú, ktorá za nás dosahuje víťazstvá v najťažších situáciách. Už v čase svätého Dominika to bol ruženec, ktorý pomohol Simonovi de Montfortovi zvíťaziť v bitke o Muret (1213) proti kacírskej…

Read More

Lekár, ktorý sa modlí ruženec počas každej prestávky

Kolumbijský anestéziológ Dr. Néstor Ramírez Arrieta využíva každú príležitosť modliť sa ruženec, keď má vo svojom pracovnom dni prestávku. Jeho priateľ, ktorý je evanjelickým protestantským pastorom, Luis Alberto Gallego, ho pri modlitbe odfotil v ochrannom obleku a zdieľal ho na Facebooku s dojímavou správou: „Tento obrázok môjho veľkého priateľa, lekára anestéziológa Nestora Ramírez, mi láme srdce. Rovnako ako mnohí lekári znáša nekonečné pracovné zmeny a veľmi intenzívny emočný tlak, ktorý by mnohí z nás nedokázali vydržať. Aj napriek tomu v krátkych chvíľach odpočinku vytiahne ruženec a venuje sa modlitbe.“ Tento…

Read More

Desať Máriiných cností

Francúzska princezná, dcéra kráľa Ľudovíta XI. v roku 1469, mala videnie Panny Márie, ktorá ju pozývala na založenie rehole na jej počesť. Išlo o rád Anunciátok, no udalosti však nabrali iný spád a sv. Jana Francúzska bola v dvanástich rokoch vydatá. Na založenie rehoľného rádu sestier Anunciátok vo francúzskom Bourges si musela počkať, kým v roku 1502 nebolo jej manželstvo anulované. Zavedenie novej rehole nebolo ľahké. Jana požiadala o pomoc svojho spovedníka, františkánskeho brata Gabriela-Mariu, ktorý napísal regulu pre rehoľné spoločenstvo. Bola zameraná na tri jednoduché pravidlá. 1. Hľadať Boha.…

Read More

Masový vrah Ted Bundy proti ružencu

V roku 1978 došlo k tragickej udalosti v študentskom domove v Tallahassee na Floride. Povestný vrah Ted Bundy v ňom chladnokrvne postrieľal jeho obyvateľky. Keď bol potom chytený a odsúdený na trest smrti, zvolil si ako duchovného sprievodcu pred popravou neskoršieho biskupa Williama Kerra. Williama Kerra ešte ako farára povolala raz náhle polícia uprostred noci, aby sa dostavil k umierajúcim študentkám, ktoré vrah postrieľal.Našiel ich mŕtve alebo polomŕtve na podlahe vo svojich izbách s výnimkou jednej, ktorá všetko prežila bez najmenšej ujmy. Keď udelil posledné pomazanie umierajúcim, žiadal ho policajt,…

Read More

Prečo spávam s ružencom pod vankúšom?

Mám zvyk, že keď idem spať, automaticky si dávam svoj ruženec pod vankúš. Odkedy tento zvyk praktizujem, ľahšie riešim problémy a je to dobrá metóda pre tých, ktorí trpia nespavosťou. Sami uvidia, že sa zobudia s ružencom v rukách a dobre si oddýchli. Keďže zmysluplné činnosti získavajú väčšiu silu, keď je známy ich pôvod, aj ja som hľadal odpovede prečo by som mal opakovať toľkokrát za sebou Zdravas´ Mária. Aký to má zmysel? Narazil som celkom náhodou na krásny príbeh. Legenda hovorí, že istý brat (ktorý nebol kňazom) z rádu…

Read More

Ct. Pius XII. prorocky o dobe, ktorá nastane?

V ten istý deň, ako sa odohralo prvé zjavenie Panny Márie trom pastierikom, teda 13. mája 1917, Benedikt XV. vysvätil za biskupa Eugenia Pacelliho, ktorý po viacnásobnom pôsobení vo funkcii nuncia, bol Piom XI. vymenovaný za štátneho sekretára a 2. marca 1939 sa stal pápežom a prijal meno Pius XII.  Jediná známa Pacelliho zmienka o Fatime, ktorá spadá do obdobia pred jeho pontifikátom, je z roku 1931 a ukazuje, že mal určitú matnú znalosť obsahu fatimského posolstva, a to ešte skôr než Lucia začala písať svoje Spomienky.  Citujeme slová pápeža Pia XII. z Georges Roche – Philippe Saint Germain, Pie…

Read More

Posolstvo z Trevignano Romano, 22. september 2020

Panna Mária Giselle Cardi zo dňa 22. septembra 2020. Drahé deti, ďakujem vám, že ste vypočuli moje volanie vo svojich srdciach. Deti moje, vidím, že mnohé moje deti sa nemodlia, ale sú uväznené vo veciach sveta. Nepochopili, že spoločná modlitba je najväčšou silou proti zlu. Deti moje, Rím a jeho Cirkev budú trpieť najväčšou bolesťou za to, že nerešpektovali moje želania. Modlite sa, aby sa utrpenie zmenšilo, pretože svetlo v ich srdciach teraz zhaslo. Moje milované deti, pochmúrnosť a temnota sa chystajú zostúpiť na svet. Prosím Vás, aby ste mi…

Read More

Otec Dominik Chmielewski, duchovný vodca bojovníkov Márie o manželstve

”Manželský sľub je úžasný exorcizmus pre jednotlivcov bojujúcich za vernosť” Ak manžel odvrátil srdce od svojej manželky, miluje a hľadá srdce inej ženy, Boh nevypočuje žiadne jeho žiadosti. Manželské sľuby sú neuveriteľným exorcizmom pre jednotlivcov bojujúcich o vernosť, ktorá by sa mala obnoviť v našich manželstvách. Spoločná modlitba musí prebiehať vo fyzickej, emočnej i duchovnej jednote – povedal kňaz Dominik Chmielewski SDB, duchovný vodca bojovníkov Márie. Dominik Chmielewski počas konferencie po Pochode za život a rodinu, ktorý v nedeľu 20. septembra prechádzal ulicami hlavného mesta, nám prezradil, ako žiť v týchto…

Read More

Zjavenia Matky Božej v Gietrzwalde

Dedina na severe Poľska, známa ako poľské Lurdy, je cieľom mnohých pútí. Územie Gietrzwaldu sa nachádza v oblasti Warmia, na ceste medzi Olsztynom a Ostrodou. Oblasť bola pred storočiami obývaná kmeňmi Prusov. V dedine zomrel mučeník svätý Adalbert, patrón Warmie a Poľska. V kostole z 15. storočia, dostavanom v 19. storočí v gotickom štýle, je umiestnený zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom zo XVI. storočia. Zjavenie v Gietrzwałd  je jediné zjavenie Matky Božej v Poľsku schválené rímsko-katolíckou cirkvou. Prvé zjavenie Justyne Szafryńskej 27. júna 1877 sa vracala 13-ročná Justyna…

Read More