Zjavenie Matky Božej v Číne

Naša pani z Číny je meno, ktoré sa pripisuje zjaveniu Panny Márie v čínskom Donglu, ktoré sa prvýkrát udialo v roku 1900.Počas povstania veľké množstvo vojakov zaútočilo a vypálilo mnoho kostolov rímskokatolíckej cirkvi, pričom vojaci mali zvláštnu nenávisť ku katolicizmu. Viac ako 10 000 rebelov zaútočilo na dedinu Dong Lu. Obec pozostávala z malého spoločenstva kresťanov založeného otcami Vincentínmi. Otec Wu sa išiel modliť a prosiť o príhovor Panny Márie. Keď vojaci náhle zaútočili, zjavila sa Panna Mária v bielom spolu s divokým ohnivým jazdcom, o ktorom sa verilo, že…

Read More

Mária je mojím svetlom v tme

Pred niekoľkými rokmi som žila sama v cudzej krajine. Cítila som sa strašne osamelá a moje modlitby sa zmenili na večierok „ľutovania sa“. Všetko, čo som videla, bolo to, čo som nemala: domov, rodinu alebo kohokoľvek blízkeho, kto by ma miloval. To, či niečo z toho bolo alebo nebolo pravdivé, je irelevantné. V tom čase bolo dôležité, že som tomu verila. Jednu nedeľu som išla do kostola a počas omše som sa topila v sebaľútosti. Keď som po prijímaní kľačala v lavici, z pier mi uniklo vzlykanie. „Ježišu,“ modlila som…

Read More

Detské onkologické oddelenie sa modlí ruženec

Bol to určite Duch Svätý na príhovor Márie, našej Matky, ktorý inšpiroval mojich predstavených kapucínov, aby ma poslali pracovať do onkologického centra sira Anthonyho na Malte. Počas vybavovania pobytu, ešte doma, v marci 2020, som začal pôsobivú duchovnú cestu na toto miesto utrpenia, nádeje aj uzdravenia. V tomto onkologickom centre som mal radosť z návštevy detského i mládežníckeho oddelenia. V tomto období pandémie, keď majú všetci na sebe masky, ma Pán povzbudil, aby som požehnal ľudí svätenou vodou. Pri tejto bohoslužbe som tiež objavil bohatú tradíciu modlitby ruženca. Každý deň…

Read More

Panna Mária Dobrého diela predpovedala úpadok našej modernej doby

Panna Mária dobrého diela prorokovala, že oddanosť jej pod týmto titulom, tak populárnym v 16. storočí, upadne, ale v 20. storočí, v ére, v ktorej by sme si veľmi potrebovali „prepásať bedrá“, bude znovu bojovať, znovu sa obnoví. V roku 1577 absolvovala malá skupina rehoľných sestier náročnú cestu loďou zo Španielska do Ekvádoru, kde založila prvý kláštor v ekvádorskom Quite. S piatimi zakladajúcimi sestrami, ktoré odcestovali do Quita, bolo 13-ročné dievča menom Mariana de Jesus Torres. Neskôr mala Mariana zložiť sľub a nakoniec sa sama stať Matkou predstavenou. V roku…

Read More

Ctihodná Marta Robinová: Stále viac závisím od Božej Matky

“Stále viac závisím od Našej dobrej matky.”Martha Robinová nám zanechala nasledujúce myšlienky: „Celý plán môjho života spočíva v tom, že zostanem zjednotená s Máriou, mojou Matkou, závislá od Majstra môjho vnútra, ktorý ma vedie a umožňuje mi byť pohltená Bohom. „Všetko zverujem svojej milovanej Matke a odovzdávam sa úplne do jej náručia, aby mi mohla pomôcť posvätiť a ponúknuť KAŽDÚ MINÚTU, ktorú mi Boh dáva so všetkým, čo obsahuje, Jemu. „Moja dobrá Matka, konaj vo mne … modli sa vo mne … hovor vo mne … miluj Ježiša vo mne…

Read More

Ruženec mi pomáha, dať Bohu väčšie miesto v mojom srdci

Ruženec (píšem ho vždy s veľkým R, pretože si to zaslúži a tiež na úctu k Márii) je pre mňa akoby úplne nový! S radosťou môžem povedať, že som sa začal modliť ruženec kvôli iniciatíve modlitby ruženca za svet a trpiacich ľudí. Pozvanie prijať túto misiu modlitby za úplne cudzieho človeka bolo ako malá skúška, ktorá sa zdala dosť ľahká, ale prinútila ma preskúmať, čo je dôležité. Prvé myšlienky, ktoré mi prišli na myseľ, boli: „Čo to je za iniciatíva? Prihlásia ľudí iba podľa ich dobrej viery? Berú začiatočníkov v…

Read More

Dominik Chmielewski: Ježiš nepozýva všetkých, aby trpeli

Duchovný vodca mystičky Natuzzy Evolo raz povedal: „Natuzza, prečo nepožiadaš Ježiša, aby vzal nejaké utrpenie, ktoré znášaš, a len ho rozdal všetkým ostatným ľuďom, aby si nemusela tak trpieť?“ Mimochodom, bola to najradostnejšia mystička, akú som kedy stretol. To je to čo ona hovorí, hlboká vnútorná radosť uprostred utrpenia, ktoré Boh žiada, aby si prijal. Ona odpovedá: „Otče, Boh sa Vás bojí, preto Vám nedá utrpenie. Pretože sa Vás bojí.” Prečo sa Vás bojí? Pretože ak Vám dá trochu utrpenia, budete rebelovať a preklínať svoj život. Budete hovoriť: „Urážam sa…

Read More

“Poď, pomodli sa svoj ruženec” hovorí Boh

„Pomodli sa svoj ruženec,“ hovorí Boh, a netráp sa tým, čo ti hovoria povrchní ľudia, že je to staromódna oddanosť, že by si sa jej mal vzdať. Táto modlitba, hovorím ti, je jasný lúč vychádzajúci z evanjelia. Nemenil by som tento dar pre svet. Čo na ruženci milujem, hovorí Boh, je tá jednoduchosť a pokora. Aký bol aj môj Syn. Ako bola Jeho Matka. Modli sa svoj ruženec a nájdeš po svojom boku celú spoločnosť z evanjelia.. chudobná, nevzdelaná vdova; kajúci mýtnik, ktorý zabudol na svoju vieru; vystrašená cudzoložnica, ktorú…

Read More

Kto nosí medailu Panny Márie, nemôže prehrať

Karol Veľký († 814) bol korunovaný v bazilike v Aachene (Nemecko), ktorú zasvätil Matke Božej. S veľkou oddanosťou prijal relikviu opasku Presvätej Bohorodičky, ktorú mu dala konštantínopolská cisárovná (dnes Istanbul, Turecko), a celý život nosil na krku medailu Panny Márie. Keď sa blížil k svojej smrti, požiadal o pohreb so sochou Madony s dieťaťom umiestnenou na jeho srdci. Po jeho smrti ustanovil koncil v Mohuči (Nemecko) sviatok Nanebovzatia v celej Franskej ríši. Ríša Karola Veľkého znamenala koniec feudalizmu a začiatok zjednotenia Európy, ktorá sa zrodila súčasne s kresťanstvom, pod ochranou…

Read More

Páter Pio pred smrťou: Vidím dve matky

Svätý Páter Pio bol jedným z najväčších svätcov 20. storočia. Oddaný kňaz, protredník zázrakov a bojovník s démonmi sa dotkol toľkých ľudí, že sa jeho pohrebu zúčastnilo 100 000 ľudí. Vedeli ste však, že v posledných chvíľach pred smrťou mal mystické videnie? Po tom, čo 22. septembra 1968 sťažka zvládol svätú omšu , 81-ročný svätec takmer skolaboval a opustil kostol. Pomohla mu skupina jeho bratov františkánov a položili ho do postele. Krátko po polnoci 23. septembra vyznal svoju poslednú spoveď a obnovil si františkánsky sľub. Bol taký slabý, že sotva hovoril, ale bol schopný opakovať slová „Ježiš,…

Read More