Každý, kto zomrie v tomto odeve, bude zachránený

Fatimská vizionárka, sestra Lucia dôrazne pripomenula dôležitosť nosenia škapuliara v rozhovore s otcom Raffertym 15. októbra 1950. „V mnohých knihách o Fatime,“ poznamenal otec Rafferty, „autori nespomínajú škapuliar, keď predkladajú posolstvo o Fatime. „Ach, ako sa mýlia,“ zvolala vizionárka, sestra Lucia” škapuliar je znamením nášho zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!“ Keď sa otec Rafferty pýtal, či vedúci predstavitelia Modrej (Máriinej, *1) armády majú  pravdu, že trvajú na tom, aby bol nosený  škapuliar, sestra Lucia odpovedala: „Áno, táto prax je nevyhnutná na splnenie požiadaviek Panny Márie z Fatimy.” Povedali by…

Read More

Rada sv. Filipa Néri o modlitbe k Matke Božej, ktorá prekonáva pokušenia

„Otče, chcel by som zmeniť svoje spôsoby života, ale pokušenie je pre mňa príliš veľké na to, aby som sa s tým vyrovnal a zmenil sa.“ Svätý Filip Neri sa pozrel na tohto seriózneho mladého muža a jemne ho povzbudil: „Buď odvážny, dieťa moje. Odporúčam ti, aby si spravil len dve veci: Každý deň sa modli Salve Regina a medituj o smrti. Vo vízii som ťa videl v zemi mŕtvych – rozkladajúc sa – obe jamky tvojich očí boli plné červov. A teraz si povedz: “Ešte stále chcem žiť pre…

Read More

Svätý ruženec uzdravuje amerického kňaza hospitalizovaného s Covid-19

Americký kňaz, ktorý prežil päť dní na intenzívnej starostlivosti s COVID-19, hovorí, že bol počas celého času podporovaný a uzdravovaný modlitbou a najmä svätým ružencom. Otec Ryan Riley z diecézy Lansing v Michigane bol prijatý do nemocnice po tom, ako mu bola v piatok minulého týždňa diagnostikovaná hypoxia spojená s COVID-19 a ťažká dehydratácia. Teraz, v izolácii a zotavovaní sa doma, mladý kňaz hovorí, že svätý ruženec mu nepretržite prinášal útechu a silu počas jeho času na JIS v nemocnici University of Michigan Hospital v Ann Arbor. Vyjadril veľkú vďaku…

Read More

Diabol sa bojí Božej matky

Diabol sa bojí Márie, Božej Matky. Hovorieval to známy rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo svojej skúsenosti. V knihe „Posledný exorcista“ sa uvádza dialóg, ktorý zosnulý kňaz v r. 2016 viedol s démonom o Božej Matke. Amorth sa v rámci exorcizmu pýtal diabla na vlastnosti Panny Márie, ktoré ho najviac rozzúria. Diabol uviedol štyri charakterové rysy: v prvom rade jej pokoru, jej čistotu a jej poslušnosť. V týchto vlastnostiach ju nijaké stvorenie neprekoná. Štvrtou vlastnosťou, ktorá diabla dokáže rozzúriť, je skutočnosť, že Márii po každý raz podľahne, pretože nebola nikdy poškvrnená hriechom. Diabol sa bojí mena Mária viac…

Read More

Svätá Rita a biele včely

Svätá Rita , ktorá poznala svoj podiel utrpenia z rúk svojho urážlivého manžela, a po strate jej synov sa modlila za ďalšie utrpenie – aby sa spojila s Kristom v jeho utrpení. Jedného dňa, ako nám hovoria svätí učenci, kľačala v modlitbe pred ukrižovaným Kristom. Prosila: „Ó, môj Ježišu, dovoľ mi, aby som mala podiel na tvojom utrpení aspoň jedným z tvojich tŕňov.“ V tom okamihu preletel vzduchom jediný tŕň z koruny obklopujúcej Ježišovu hlavu a vrazil priamo do čela sv. Rity. Táto rana krvácala až do konca jej života a spôsobovala jej…

Read More

Matka Božia vyprosila eucharistický zázrak

Bol istý farník svätého Jána Vianney, ktorý mal problémy veriť, že Eucharistia sa skutočne stáva telom Ježiša Krista pri svätej omši, a preto mal krízu viery. Farník, ktorý zúfalo chcel uveriť, povedal úprimnú modlitbu k Panne Márii, v ktorej ju prosil, aby mu pomohla uveriť. Svätý Ján Vianney potom hovorí o tom, čo sa stalo pri rozdávaní svätého prijímania. „Nehovorím, že sa to stalo niekomu inému, ale že sa to stalo mne. V momente, keď tento muž prišiel, aby prijal sväté prijímanie, posvätná hostia sa oddelila od mojich prstov, zatiaľ…

Read More

Modlitba troch detí zmenila svet!

13. mája 2020 katolíci oslávili sviatok Panny Márie z Fatimy pri príležitosti prvého zjavenia Panny Márie trom mladým portugalským pastierikom v roku 1917. Cirkev od nich získala mnoho ponaučení, a najmä toto: Často hovoríme a veríme, že deti môžu zmeniť svet. Nie je to z dôvodu ich osobného svedectva alebo z vplyvu, ktorý môžu mať niektorí na svojich rovesníkov, alebo z ich politického vplyvu, aj keď v tom môžu niekedy zohrávať významnú úlohu. Ich skutočná moc zmeniť svet spočíva v troch veciach: zjednotenie v Bohu skrze modlitbu, konverzia hriešnikov cez…

Read More

Vojak, ktorý dostal od matky dedičstvo, ktoré ho zachránilo

V polovici 18. storočia žila v Paríži dobrá žena, ktorá po smrti manžela zostala bez domova. Vdova mala jediného syna Hubalda, ktorý bol jej pýchou a radosťou. Zničená chudobou, obeťami, hladom a strachom velmi rýchlo strácala sily a ťažko ochorela. Zavolala svojho syna k posteli a povedala: „Hubald, synu, moja smrť je blízko. Chcem ti povedať o svojej poslednej vôli.” „Mama,“ povedal chlapec, „nikdy sme nemali menej než teraz, čo mi chceš odkázať?” “Mám tú česť zanechať ti niečo veľmi vzácne” povedala jeho umierajúca matka, “Siahni pod vankúš.” Hubald siahol…

Read More

Páter Pio o Božej matke a ruženci

Oddanosť Pátra Pia k Panne Márii bola zakorenená v pravde, že Ježiš takúto oddanosť konkrétne chce. Ježiš sa rozhodol prísť na Zem cez Máriu. Podobne sa Ježiš rozhodol, že k nemu prichádzame cez ňu; pretože jej duša zvelebuje Pána. Ako učí Písmo:„Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ Lukáš‬ ‭1, 46-49‬ ‭SSV‬‬ Písmo nám dáva…

Read More

Matka Božia je stále pri mne

Etiópska atlétka Meseret Defar poskytla jeden z najviac emotívnych momentov letných olympijských hier v Londýne v roku 2012, keď prekročila cieľovú čiaru po behu na 5000 metrov dlhej trase a získala zlato. Potom vytiahla spod dresu obrázok Panny Márie a ukázala ho kamerám a v hlbokej modlitbe k Panne zdvihla tvár. A obrázok, ktorý drží? Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci. Zdroj: evendemonsfearmary, Obrázok: tamtiež 

Read More