Mária, Božie slovo a Chrám Trojice

Blahoslavená Panna, chrám Najsvätejšej Trojice, vyžaruje Božie svetlo. Dcéra Otca, zdroj života, Mária nie je bohyňou, ale stvorením, ktoré Boh miloval a vykúpil. Matka Slova stvorila telo, obraz Otca, Mária ukazuje svetu nekonečné bohatstvo Božieho poznania zjaveného Ježišom. Blahoslavená Panna bola tou prázdnou stránkou, na ktorej Boh napísal históriu spasenia. Biela strana evokuje Máriinu dostupnosť a jej neprítomnosť v hriechu. Skrze Máriu sa Boh zjavil našim očiam. Život Boží sa prejavil v Ježišovi. Kto vidí Ježiša, vidí Otca. Rovnako ako rozprávanie nás núti vidieť rozprávaný príbeh, akoby sa odohrával pred…

Read More