Zasvätenie USA a Kanady Panne Márii

USA a Kanada sa v roku 2020 zasvätili Panne Márii. Biskupi v Spojených štátoch amerických zasväcovali krajinu Márii, pretože národ naďalej bojuje uprostred pandémie koronavírusu. Biskupi v Kanade tiež vybrali 1. máj na to, aby svoju krajinu zasvätili blahoslavenej Panne. Arcibiskup Jose H. Gomez z Los Angeles, predseda americkej Konferencie katolíckych biskupov, viedol 1. mája „Obnovenie zasvätenia Spojených štátov amerických požehnanej Panne Márii“. Zriedkavý, 37-minútový ceremoniál v katedrále Panny Márie Anjelskej v Los Angeles bol prenášaný na sociálne siete. Arcibiskup Gomez striedal angličtinu a španielčinu a povedal: „V tomto ťažkom…

Read More