Slová Panny Márie z Fatimy sa napĺňajú

„Hriechy, ktoré privádzajú do pekla najviac duší, sú hriechy tela.( „A skutky tela sú zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. ( napr. hriechy jazyka, hriechy očí vedomé pozeranie na nečisté veci, podporovať hriech iných, atď. ) O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo“ (Gal 5,19-21). Prídu módy, ktoré budú veľmi urážať nášho Pána. Kto slúži Bohu, nemôže slúžiť móde. Cirkev nepozná žiadne módy. Náš…

Read More