Láska Pátra Pia k Matke Božej

Jedna z vynikajúcich vlastností Pátra Pia bola jeho hlboká a trvalá oddanosť k Panne Márii. Jeho láska k Márii bola láskou, ktorá bola prítomná od prvých rokov jeho detstva. Bola to láska, ktorá neustále rástla vo vernosti a oddanosti, pretrvávajúc po celý jeho život. Francesco Forgione (Páter Pio) sa narodil 25. mája 1887 v Pietrelcine v južnom Taliansku. Pokrstený bol nasledujúci deň vo farskom kostole svätej Anny. Po celý jeho život mu pomáhala a chránila ho ustavičná prítomnosť Ježiša, Panny Márie a tiež jeho anjela strážcu. Keď mal iba 5…

Read More