Zjavenia Matky Božej v Gietrzwalde

Dedina na severe Poľska, známa ako poľské Lurdy, je cieľom mnohých pútí. Územie Gietrzwaldu sa nachádza v oblasti Warmia, na ceste medzi Olsztynom a Ostrodou. Oblasť bola pred storočiami obývaná kmeňmi Prusov. V dedine zomrel mučeník svätý Adalbert, patrón Warmie a Poľska. V kostole z 15. storočia, dostavanom v 19. storočí v gotickom štýle, je umiestnený zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom zo XVI. storočia. Zjavenie v Gietrzwałd  je jediné zjavenie Matky Božej v Poľsku schválené rímsko-katolíckou cirkvou. Prvé zjavenie Justyne Szafryńskej 27. júna 1877 sa vracala 13-ročná Justyna…

Read More