Ct. Pius XII. prorocky o dobe, ktorá nastane?

V ten istý deň, ako sa odohralo prvé zjavenie Panny Márie trom pastierikom, teda 13. mája 1917, Benedikt XV. vysvätil za biskupa Eugenia Pacelliho, ktorý po viacnásobnom pôsobení vo funkcii nuncia, bol Piom XI. vymenovaný za štátneho sekretára a 2. marca 1939 sa stal pápežom a prijal meno Pius XII.  Jediná známa Pacelliho zmienka o Fatime, ktorá spadá do obdobia pred jeho pontifikátom, je z roku 1931 a ukazuje, že mal určitú matnú znalosť obsahu fatimského posolstva, a to ešte skôr než Lucia začala písať svoje Spomienky.  Citujeme slová pápeža Pia XII. z Georges Roche – Philippe Saint Germain, Pie…

Read More

Posolstvo z Trevignano Romano, 22. september 2020

Panna Mária Giselle Cardi zo dňa 22. septembra 2020. Drahé deti, ďakujem vám, že ste vypočuli moje volanie vo svojich srdciach. Deti moje, vidím, že mnohé moje deti sa nemodlia, ale sú uväznené vo veciach sveta. Nepochopili, že spoločná modlitba je najväčšou silou proti zlu. Deti moje, Rím a jeho Cirkev budú trpieť najväčšou bolesťou za to, že nerešpektovali moje želania. Modlite sa, aby sa utrpenie zmenšilo, pretože svetlo v ich srdciach teraz zhaslo. Moje milované deti, pochmúrnosť a temnota sa chystajú zostúpiť na svet. Prosím Vás, aby ste mi…

Read More