Prečo spávam s ružencom pod vankúšom?

Mám zvyk, že keď idem spať, automaticky si dávam svoj ruženec pod vankúš. Odkedy tento zvyk praktizujem, ľahšie riešim problémy a je to dobrá metóda pre tých, ktorí trpia nespavosťou. Sami uvidia, že sa zobudia s ružencom v rukách a dobre si oddýchli. Keďže zmysluplné činnosti získavajú väčšiu silu, keď je známy ich pôvod, aj ja som hľadal odpovede prečo by som mal opakovať toľkokrát za sebou Zdravas´ Mária. Aký to má zmysel? Narazil som celkom náhodou na krásny príbeh. Legenda hovorí, že istý brat (ktorý nebol kňazom) z rádu…

Read More