Desať Máriiných cností

Francúzska princezná, dcéra kráľa Ľudovíta XI. v roku 1469, mala videnie Panny Márie, ktorá ju pozývala na založenie rehole na jej počesť. Išlo o rád Anunciátok, no udalosti však nabrali iný spád a sv. Jana Francúzska bola v dvanástich rokoch vydatá. Na založenie rehoľného rádu sestier Anunciátok vo francúzskom Bourges si musela počkať, kým v roku 1502 nebolo jej manželstvo anulované. Zavedenie novej rehole nebolo ľahké. Jana požiadala o pomoc svojho spovedníka, františkánskeho brata Gabriela-Mariu, ktorý napísal regulu pre rehoľné spoločenstvo. Bola zameraná na tri jednoduché pravidlá. 1. Hľadať Boha.…

Read More