Iba ruženec môže zmeniť beh dejín

Iba ruženec môže zmeniť dejiny. Toto je naliehavé posolstvo, ktoré Panna Mária, Matka Božia, dáva ľudstvu znova a znova po celé veky. Mesiac október je tradične zasvätený ružencu alebo modlitbe prostredníctvom Márie. Mesiac máj je už vyčlenený ako osobitný mariánsky mesiac, počas ktorého vyjadrujeme Márii našu synovskú lásku, dôveru a úctu. Ale počas celého októbra si Cirkev ctí Máriu ako tú, ktorá za nás dosahuje víťazstvá v najťažších situáciách. Už v čase svätého Dominika to bol ruženec, ktorý pomohol Simonovi de Montfortovi zvíťaziť v bitke o Muret (1213) proti kacírskej…

Read More