Agnostik o viere v Lurdské zázraky

Vo svätyni Panny Márie v Lurdách (Francúzsko), jednej z najnavštevovanejších svätýň na svete, sú každý rok hlásené tisíce „nevysvetliteľných uzdravení“. Iba malý počet týchto „uzdravení“ však Cirkev považuje za skutočne „zázračné“. Kritériá pre takéto označenie sú mimoriadne prísne. Mnoho ľudí odmieta celý fenomén, neuvedomujúc si dôslednosť štúdií Cirkvi a sú neinformovaní o tom, ako Cirkev potvrdzuje alebo odmieta tisíce „zjavných zázrakov“ predložených na preskúmanie. Pre mnohých ľudí je pojem „zázrak“ iba rečou šarlatánov, ktorým chýba akýkoľvek vedecký základ. Tento prístup určitých „intelektuálov“ kontrastuje s úctivým postojom niektorých prestížnych odborníkov, ako…

Read More