Mária, ktorú nieslo tisíc anjelov, zachránila sv. Jakuba

Svätý Jakub bol starším bratom svätého Jána. Tradícia hovorí, že mal veľkú oddanosť k Panne Márii, ktorá ho zasa uprednostňovala svojou osobitnou ochranou. Mária z Agredy, španielska rehoľníčka a mystička zo 17. storočia, hovorí o dvoch intervenciách Panny Márie na podporu apoštola v jeho misii evanjelizácie Španielska. Prvýkrát to bolo v Granade, kde pohanský dav zaútočil na svätého Jakuba hneď po jeho príchode a zabil jedného z dvanástich učeníkov, ktorí cestovali s ním, ktorý sa proti obyvateľom postavil s veľkou horlivosťou. Jakub a jeho učeníci napriek tomu pokračovali v kázaní.…

Read More