Matka Božia uzdravuje v rodine budúceho kňaza

Tento príbeh sa odohral vo francúzskom Grenobli v roku 1940, kde sa moja stará mama uchýlila so svojimi tromi deťmi po tom, čo bol môj starý otec poslaný do zajateckého tábora v Nemecku. Moja mama mala v tom čase osem rokov. Chytila ​​reumatickú horúčku a mala zlý stav srdca. Lekárka mala obavy, pretože sa jej zdravotný stav neustále zhoršoval. Moja mama sa už nedokázala postaviť a každým dňom bola čoraz slabšia. Moja stará mama ju naučila ponúkať svoje utrpenie za kňazov. Jednej noci naplnilo jej izbu veľké svetlo a ona…

Read More