Posolstvo z Trevignano Romano, 14. november 2020

Deti moje, ďakujem, že ste sa tu modlili a že ste počúvli moju výzvu vo vašich srdciach. Moji milovaní, Ježiš trpí kvôli tomu, čo mu činia; Satan znepokojuje mnoho duší a vedie ľudí Cirkvi po ceste pýchy a arogancie, a tak uverili, že sú všemohúci a vydávajú sa cestou záhuby; ale to, čo ma bolí, je, že stádo bude rozptýlené bez toho, aby poznali Ježiša. Namiesto toho, deti moje, vás Boh žiada o pokoru: to je cnosť, vďaka ktorej budete uznaní za Jeho deti. Teraz je čas skutočnej bitky a…

Read More