Posoltsvo Trevignano Romano, 17. november

Milé deti, ďakujem vám, že ste tu a že počúvate moje volanie vo vašich srdciach. Moje milované deti, otvorte oči, aby ste videli temnotu, ktorá zostúpila na zem, vietor vojny fúka stále silnejšie. Moje drahé deti, pozerám sa s bolesťou na ľudstvo, ktoré sa stráca, časť je už stratená, stále vám hovorím, milujte sa navzájom. Ľudstvo sa zmenilo na ľudské bytosti bez Božieho Ducha, myslí na všetko, čo je spojené so zemou a nikdy sa nepozerá na oblohu, ktorá ho láskou chce zachrániť svojimi znameniami a ochraňuje mojimi slovami, no…

Read More