Ruženec mi pomáha, dať Bohu väčšie miesto v mojom srdci

Ruženec (píšem ho vždy s veľkým R, pretože si to zaslúži a tiež na úctu k Márii) je pre mňa akoby úplne nový! S radosťou môžem povedať, že som sa začal modliť ruženec kvôli iniciatíve modlitby ruženca za svet a trpiacich ľudí. Pozvanie prijať túto misiu modlitby za úplne cudzieho človeka bolo ako malá skúška, ktorá sa zdala dosť ľahká, ale prinútila ma preskúmať, čo je dôležité. Prvé myšlienky, ktoré mi prišli na myseľ, boli: „Čo to je za iniciatíva? Prihlásia ľudí iba podľa ich dobrej viery? Berú začiatočníkov v…

Read More