Zjavenie Matky Božej v Číne

Naša pani z Číny je meno, ktoré sa pripisuje zjaveniu Panny Márie v čínskom Donglu, ktoré sa prvýkrát udialo v roku 1900.Počas povstania veľké množstvo vojakov zaútočilo a vypálilo mnoho kostolov rímskokatolíckej cirkvi, pričom vojaci mali zvláštnu nenávisť ku katolicizmu. Viac ako 10 000 rebelov zaútočilo na dedinu Dong Lu. Obec pozostávala z malého spoločenstva kresťanov založeného otcami Vincentínmi. Otec Wu sa išiel modliť a prosiť o príhovor Panny Márie. Keď vojaci náhle zaútočili, zjavila sa Panna Mária v bielom spolu s divokým ohnivým jazdcom, o ktorom sa verilo, že…

Read More