Sv. František Marto: Misionár prosieb Panny Márie

17. februára 1952 boli z fatimského cintorína exhumované telesné pozostatky svätého Františka Marto. Počas exhumácie sa našiel ruženec, ktorý držal a mal ho vnorený do prstov. František určite „dodržal svoj sľub pomodliť sa toľko ružencov, koľko Panna Mária chcela“. Neskôr bol 13. marca 1952 pochovaný v bazilike Panny Márie Fatimského ruženca v pravej časti transeptu, kde teraz odpočíva. Svätý František Marto, misionár prosieb Panny Márie, oroduj za nás. Panna Mária z Fatimy, oroduj za nás. Na fotografii: (1) Kartička s podobizňou sv. Františka Marto; (2-3) Dokumentácia na identifikáciu pozostatkov sv.…

Read More

Z denníčka sv. Bernadety

Keď sa Bernadeta zverila Panne Márii,Bernadetino povolanie do zasväteného života bolo požehnané mimoriadnym spôsobom, ale celý jej život pred zjaveniami, aj po nich, ako aj v kláštore ako rehoľníčky, zostal veľmi obyčajný. Pretože nemala tendenciu k introspekcii, Bernadeta sa nikdy neanalyzovala a takmer nikdy o sebe nerozprávala. V jej malom denníku však nájdeme niekoľko poznámok, ktoré ukazujú, že bola mystičkou. Z denníčka sv. Bernadety: „Ó, Matka moja, vezmi moje srdce a vlož ho do srdca Ježišovho!“ Alebo táto horlivá modlitba k nášmu Pánovi: „Ježišu, môj Bože, nadovšetko ťa milujem!“ Napísala…

Read More