Posolstvo Trevignano Romano, 16. február 2021

Panna Mária Giselle Cardi, 16. februára 2021 Moji milovaní, ďakujem Vám za modlitby, ktoré sa modlíte, hoci aj potichu. Každé gesto, každé slovo adresované Bohu je modlitbou. Deti moje, naďalej Vás žiadam, aby ste boli svetlom pre svet a mečmi na Vašu obranu. Poskytneme Vám maximálnu ochranu, ale modlite sa, hovorte o Bohu pokojne a jemne, vysvetlite bez strachu, čo Vám budú nebesia hovoriť, pretože Vás bude sprevádzať Duch Svätý. Deti moje, modlite sa za Rusko, Čínu a Ameriku lebo spôsobia vo svete zmätok. Bez akýchkoľvek pochybností sa obráťte na…

Read More

Zjavenie Panny Márie na slovensko-maďarskom pomedzí

Mátraverebély-Szentkút sa nachádza pri slovensko-maďarských hraniciach na národnostno zmiešanom území, podobne ako mnohé niekdajšie pútnické miesta spravované uhorskými – maďarskými františkánmi, ktoré boli vždy miestami stretnutia rôznych etník a boli miestami kláštorov viacerých národností a kázní v jazyku ľudu, napr. Svätý Anton, Radna (Rumunsko), Baja (južné Maďarsko), Frauenkirchen (Rakúsko). Podľa tradície v roku 1091-92 kráľ svätý Ladislav pri úteku pred svojimi nepriateľmi sa dostal na okraj priepasti. Pokračovanie v ceste bolo beznádejné, v tom však pohnal svojho koňa do skoku a na tom mieste vyvrel prvý prameň. Na pozadí tejto legendy…

Read More

Čistá biela ľalia dýchajúca svätosť

12. septembra 1935 boli exhumované telesné pozostatky sv. Jacinty Marto, ktorá zomrela osamelo, spôsobom, ako vždy predpovedala v roku 1920, aby bolo možné jej telo premiestniť z vily de Ourem na fatimský farský cintorín. Zistilo sa, že jej tvár je neporušená a jej telo vydávalo sladkú vôňu ako kytice kvetov. Jacinta je dnes uložená na odpočinok, kde nikdy už nebude sama, pri Luciinom hrobe a hrobe Františka v bazilike Panny Márie Ružencovej vo Fatime v Portugalsku. Svätá Jacinta Marto, čistá biela ľalia dýchajúca svätosť, oroduj za nás. Panna Mária z…

Read More