Odporúčania sv. Pátra Pia na pôstne obdobie

1.Buď trpezlivý. 2. Nezameriavaj sa na svoj hriech. 3. Mysli na ostatných. Uisti sa, že sa ich tváre usmievajú. 4. Zameraj sa a premýšľaj o svojich cieľoch a túžbach. 5. Pamätaj, že Ježiš ťa neustále sprevádza. 6. Nezabúdaj na Božie milosrdenstvo. 7. Nestrácaj nádej, keď je to pre teba ťažké. 8. Modli sa, Boh ťa vždy počúva. 9. Modlitba je najlepší spôsob potešenia. 10. Pozeraj sa na všetko s láskou.

Read More

Páter Pio hovorí, že ide o hriech, ktorý je ťažké odpustiť – hoci Boh vie, ako čakať

Čím viac ďakujeme Bohu za to, čo pre nás urobil, tým viac vytvárame podmienky pre ďalšie požehnania. [Adolfo Affatato je jedným z posledných žijúcich duchovných synov Pátra Pia. Vo veku 82 rokov pokračuje vo svojej službe hovorením a písaním o Pátrovi Piovi. Nasledujúci text je adaptovaný z jeho knihy, Páter Pio a ja.] Vďačnosť bola pre Pátra Pia dôležitá a často o nej hovoril. Jedného večera sa Adolfo spýtal Pátra Pia, či Boh odpúšťa všetky hriechy.  Odpovedal: „Syn môj, Boh je dobrý Otec a všetkým odpúšťa. Napriek tomu je tu jeden hriech,…

Read More