Posolstvo Trevignano Romano, 28. marec 2021

POSOLSTVO PANNY MÁRIE Z TREVIGNANO ROMANO, 28. MAREC 2021 Deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbách pokľakli.Deti moje, môj Ježiš vás napĺňa Milosťou, pretože to je to, čo budete potrebovať, Božia spravodlivosť sa blíži, Jeho bolestivý výkrik príde s ohňom očisty a všetci veriaci a verní sa budú radovať, ale zločinci a tí, ktorí Ho zapierajú, budú veľmi trpieť. Deti, časy sa urýchlili aj vďaka vaším modlitbám, nebojte sa, ale radujte sa a tešte sa, pretože Ježišov príchod je blízko.Teraz vás opúšťam s mojím materským požehnaním v mene Otca,…

Read More

Veľké tajomstvo Zvestovania

Zvestovanie je záhadná a rozhodujúca udalosť – zahalená tajomstvom, pretože jej jediným svedkom bola Mária. Máme dojem, že celé nebo navštívilo dom v Nazarete. Všetko, čo o ňom vieme, pochádza od Márie, ktorá príbeh porozprávala svätému Lukášovi, ktorý o ňom informoval na začiatku svojho evanjelia. Ostatní protagonisti scény sú tiež tajomní a neobvyklí: anjel, ktorý hovorí s Máriou, a Duch Svätý, ktorý ju prichádza zatieniť, vziať pod svoj tieň. Zvestovanie je záhadné aj vo svojom výsledku: Mária počne Syna bez zásahu muža. Zatiaľ čo normálny vývoj vecí vyžaduje fyzické spojenie…

Read More

Posolstvo Trevignano Romano, 20. marec 2021

Panna Mária Giselle Cardi, Trevignano Romano 20.3.2021 Drahé deti, ďakujem vám, že ste sa tu modlili a odpovedali na moju výzvu vo svojich srdciach.Milované deti, vaše modlitby zmierňujú moje utrpenie a utrpenie môjho Syna.Deti, buďte pripravené, búrka prichádza k vám a ja vás žiadam, aby ste odpúšťali, milovali a vyznávali svoju vieru. Buďte pripravení na to, čo má prísť, na časy, ktoré prichádzajú.Je čas, aby ste sa zjednotili a nerozdeľovali sa, boli skutočnými mužmi a ženami viery, aby ste boli tí, ktorí budú bojovať v prvej línii; je to čas,…

Read More

Dominik Chmielewski: Prečo si vybrať Máriu?

Otec Dominik zdôrazňuje, že svätá omša alebo ruženec odmodlený aj niekoľkokrát denne, nestačia. Matku netreba študovať. Musíte matku milovať. A to je vo vzťahu s Máriou najdôležitejšie. Mária objavuje krásu a význam Najsvätejšej Trojice. Sme pozvaní vstúpiť do Máriinej školy. Staňme sa súčasťou tréningu Nevesty.Najprv ju musíte spoznať. Keď ju skutočne spoznáte, potom si ju zamilujete. Budete svedkami zázrakov v jej duchovnom boji. Musíte len zistiť, o koho ide.Otvorte sa jej objavovaniu a spoznávaniu.Ak sa necháte viesť Duchom Svätým, bude to tak, že Vás bude charakterizovať priateľstvo s Máriou. Ak…

Read More

Je hriechom predpovedanie budúcnosti?

Prax veštenia je založená na viere, že: ľudská budúcnosť je už vopred presne definovaná a naplánovaná, existujú techniky tajných poznatkov (okultné techniky), pomocou ktorých možno poznať a ovládať budúcnosť. Príklady najrozšírenejších techník veštenia sú: kartárstvo alebo čítanie kariet do budúcnosti, astrológia, teda predpovedanie budúcich udalostí na základe usporiadania hviezd, palmistry – chiromantia, teda čítanie z čiary na ruke, špiritizmus, teda vyvolávanie duchov mŕtvych na získanie informácií. Je zjavným porušením prvého prikázania uchýliť sa ku ktorejkoľvek z praktík veštenia. Prečo? Prax veštenia predpokladá, že ľudský život nepodlieha Božej prozreteľnosti, ale pôsobeniu…

Read More

Môj brat sa mal narodiť postihnutý. Panna Mária z Guadalupe pomohla

Tento úžasný príbeh sa skutočne stal v mojej rodine. Moji rodičia vždy snívali o tom, že ich domov bude prekypovať životom – a ako hovorievala moja mama – smiechom detí. Preto boli veľmi radi, že sa v našej rodine má objaviť dieťa, vysnívaný Boží dar. Čoskoro sa ale ukázalo, že dieťa sa nemusí narodiť živé, a ak by tehotenstvo prežilo, narodilo by sa s ťažkým zdravotným postihnutím . Vidina dieťaťa na invalidnom vozíku – pretože takýto obraz si predstavovali odborní lekári a pôrodná asistentka – sprevádzala moju matku takmer 9 mesiacov. Ale moja matka v týchto mesiacoch preukázala…

Read More

33-dňový pápež o modlitbe ruženca

Možno ste počuli, ako sa pápež František na začiatku svojho pontifikátu zveril: “Ruženec je modlitba, ktorá sprevádza celý môj život. Je to tiež modlitba jednoduchých a svätých. Je to modlitba môjho srdca.” Ale nie veľa ľudí vie o duchovnosti pápeža Jána Pavla I., ktorý zomrel 28. septembra 1978, iba 33 dní po svojom zvolení. Tento pápež povedal o modlitbe: “Kríze dnes predchádza kríza modlitieb vo všeobecnosti. Ľudia sú úplne pohltení ich hmotnými záujmami; už viac nemyslíme na dušu; do našej existencie vtrhol hluk. Je pre nás veľmi ťažké urobiť si…

Read More

Zázrak pompejskej novény

Adam Stachowiak o Pompejskej novéne hovorí: Verím, že ruženec je sila!Adam je hudobník a hoci pochádza z neveriacej rodiny, a nebol nikdy spájaný s katolíckou vierou, v poslednej dobe počul veľa svedectiev o účinnosti tejto formy modlitby a rozhodol sa to vyskúšať. „V mojom živote sa dejú zázraky,“ napísal Adam Stachowiak na Facebooku. Mladý umelec, ktorý debutoval v siedmom vydaní The voice of Poland, zaspieval pieseň venovanú svojej zosnulej matke a podelil sa o svoje súkromné ​​skúsenosti s modlitbou Pompejskej novény. Táto modlitba naozaj funguje! Nikdy predtým sa mi nesnívalo…

Read More

Kardinál o úcte ku každej žene

Pamätajte, že kedykoľvek do Vašej izby vojde žena, vždy vstaňte, aj keď by ste mali najrušnejšiu chvíľu dňa. Vstaňte, nech už vošla matka predstavená alebo sestra Kleofasa, ktorá prišla zakúriť v peci. Pamätajte, že Vám vždy pripomína služobnicu Pána, v mene ktorej Cirkev povstala. Pamätajte, že týmto spôsobom platíte čestný dlh svojej Nepoškvrnenej Matke, s ktorou je táto žena príbuznejšia ako vy. Týmto spôsobom zaplatíte dlh svojej matke, ktorá Vám slúžila vlastnou krvou a telom… Vstaňte a neváhajte, prekonajte svoju mužskú povýšenosť a vládu… Vstaňte, aj keď vstúpi najbiednejšia z…

Read More

Život zachránený Najsvätejšou Pannou Máriou

Svätý Ján z Boha, predtým, ako sa úplne odovzdal Bohu, vstúpil do armády. Armáda v jednom okamihu pochodovala do Navarrského kráľovstva, aby ho bránila pred francúzskymi útočníkmi. Ján trávil svoje voľné chvíle pri modlitbe ruženca. Jednu noc zatiaľ čo sa Ján modlil, spolubojovník nečakane pozdvihol fľašu brandy, skočil na nohy, položil si ruku okolo Jánových ramien v predstieranom objatí a zamrmlal: „Odlož svoje korálky. Modlitba je pre ženy. Buď mužom! Tu sa napi! “ A Ján sa napil. Nakoniec ho prijali medzi seba. Nový prístup k životu nahradil zbožného muža,…

Read More