Panna Mária uprostred plameňov zostala pevne stáť

30. decembra rýchlo sa šíriaci požiar zničil približne 1 000 domov a stavieb v Louisville, Superior a Boulder County. Medzi tými, ktorí prišli o svoje domovy, sú Kat a Tom Greanyovi z Louisville. Keď sa manželia vrátili k tomu, čo zostalo z ich domu, našli svoju sochu Panny Márie stále stáť. Tom Greany napísal nasledujúcu úvahu o tom, čo prežili v tých chvíľach a ako ich viera v Boha zostala silná napriek všetkému, čo stratili. Zdravas milosti plná!Keď sme prišli do nášho domu, bol úplne zničený. Všetky okrem piatich z…

Read More

Ján Pavol II.: Mariánske svätyne sú ako „oázy v púšti“

Podľa biskupa Dominique Le Tourneau, profesora kánonického práva a autora Sprievodcu mariánskymi svätyňami, je vo Francúzsku 2900 svätýň zasvätených Panne Márii. Sú v každej územnej časti krajiny. Len málokto má menej ako desať, povedal v rozhovore. “Niektoré časti ich majú vyše sto: 140 vo Finistère, 119 v Côtes-d’Armor, 110 v departemente Nord, 103 v Haute-Corse atď…”. Žiadna iná krajina sa nemôže pochváliť toľkými svätyňami ako Francúzsko. „Žiadna iná krajina nebola tak často navštevovaná Máriou,“ hovorí Le Tourneau. „Svätyne zasvätené Panne Márii, roztrúsené po celom svete, sú ako tisícročia staré míľniky…

Read More

Panna Mária Ustavičnej pomoci a jej cesta do celého sveta

Rímska ikona Panny Márie Ustavičnej pomoci pochádza zo stredomorského ostrova Kréta, kde sa predpokladá, že bola namaľovaná na drevo po roku 1400. Okolo roku 1490 ju odviezol do Ríma obchodník, ktorý ju chcel ochrániť pred Turkami, ktorí hrozili inváziou na Krétu. Na smrteľnej posteli obchodník zveril ikonu priateľovi a požiadal ho, aby dal obraz umiestniť do kostola.Kamarátovej žene sa obraz zdal taký krásny, že si ho chcela ponechať vo svojom dome. Priateľ tiež zomrel skôr, ako splnil svoj sľub. Jeho šesťročná dcéra mala videnie Presvätej Bohorodičky, ktorá požiadala, aby bol…

Read More

Dievča, ktoré uvidelo Ježiša a bolo uzdravené cez modlitbu kňaza

Dievča z Anglicka hovorí: “Videla som Ježiša v kostole pri Medžugorí” Uzdravená z ťažkej choroby opísala, ako vyzeral, ale aj to, čo jej povedal. Jedenásťročná Courtney Murphy z anglického Birminghamu, ktorá je úplne vyliečená z Perthesovej choroby, mala v dedine neďaleko Medžugoria videnie milosrdného Ježiša. Bola svedkom mimoriadneho Božieho milosrdenstva a uzdravenia. Tu je jej príbeh: “V júni 2009 sme s babkou a ockom išli na púť do Medžugoria. Pridali sme sa k pútnikom z modlitebnej skupiny mojej starej mamy z farnosti Panny Márie a Všetkých svätých v Stoutbridge. V…

Read More

Eucharistia uzdravuje nemého chlapca

Na Veľkú noc roku 1461 bol farský kostol Saint-Barthélémy v La Rochelle (departement Charente-Maritime, juhozápadné Francúzsko) preplnený. 8-ročný chlapec menom Bertrand Leclerc, syn známej buržoáznej rodiny, pozoroval prípravy na veľkonočnú omšu.Dieťa bolo úplne nemé a čiastočne hluché od ťažkého pádu vo veku jedného roka, keď jeho sestra počas búrlivej noci stratila rovnováhu a spadla, keď ho nosila. Hlavou narazil do kusu nábytku. Odvtedy bol jeho stav rovnaký. Jeho rodičia ho často brávali do kostola v nádeji, že ho Boh jedného dňa uzdraví.Počas prijímania ho matka vzala do náručia a kráčala…

Read More

Posolstvo Trevignano Romano, 16. apríl 2022

Trevignano Romano, 16. apríla 2022 Drahá dcéra, ďakujem, že si vo svojom srdci vypočula moje volanie. Som Matka bolesti za smrť môjho Syna, ktorý je aj dnes ukrižovaný ľuďmi a falošnými pastiermi. Uteš moje srdce. Ako matka som videla svojho jediného Syna zomierať ukrižovaného a ja som bola s Ním, a ešte druhá bolesť, keď bol uložený do hrobu, zatvorený kameňom a ja som sa cítila sama, no stále si pamätám, keď povedal z kríža: „Žena, hľa, tvoj Syn“ a tam som sa stala Matkou vás všetkých. Bolesti som držala…

Read More

Márne sme otriasali vierou Márie

“Márne sme otriasali jej vierou” (Pri ukrižovaní) Niektorí tam boli, aby videli akýsi zázrak, dôkaz, že On je Mesiáš; akí blázni! Pri kríži sme vystrašili toľko ľudí, ktorí už neverili, ktorí sa báli, keď ho videli zomierať; a keď zomrel, tých pár, čo zostalo, bolo presvedčených, že nič nie je pravda, pretože ak bol mŕtvy, už sa nedalo nič robiť. Keď sňali telo z kríža, pokúšali sme aj my (démoni) Jána a hovorili sme jeho duchu: „Pozri, ako skončil tvoj Mesiáš! Pokúšali sme aj Matku. Mala rozdrvené srdce, no zároveň…

Read More

5 Zdravas’ Mária sv. Mechtildy pred sv. Prijímaním

Zbožným zvykom sv. Mechtildy bolo pomodliť sa päť Zdravasov pred prijatím svätého prijímania a toto boli jej úmysly: Pri prvom Zdravas Mária pripomenula Panne Márii slávnostnú hodinu, keď na slovo anjela vo svojom panenskom lone počala Syna a svojou hlbokou pokorou ho pritiahla k sebe z neba. Požiadala ju, aby pre ňu získala čisté svedomie a hlbokú pokoru. Pri druhom Zdravas Mária jej pripomenula šťastnú chvíľu, keď vzala Ježiša po prvý raz do náručia a prvýkrát ho uvidela v Jeho posvätnom človečenstve. Prosila Máriu, aby pre ňu získala skutočné poznanie…

Read More

Chceš pomôcť Márii? Exorcista svedčí ako sa to dá

Istý exorcista si na svoje veľké prekvapenie raz uvedomil, že Boh ponižuje diabla tým, že ho núti chváliť Pannu Máriu. Vskutku, keď tento kňaz vzýval Pannu, diabol povedal: „Ona je jediná, ktorá je všade, ona ma ‚zabíja‘, vždy ma ‚zabíjala‘, šliape po mne; jej prekliaty závoj ma zakaždým škrtí. Nikto z nás nemôže odolať.” Pri týchto slovách exorcista zvolal: “Ďakujem Mária, ďakujem Nepoškvrnené Srdce!” Diabol hneď odpovedal: “Nechaj to srdce, vrazili sme doň meč a nezomrelo; ukrižovali sme jej Syna a ona nezomrela; vzala si iných synov!”Pri inom exorcizme, keď…

Read More

Posolstvo Trevignano Romano, 12. apríl 2022

Trevignano Romano, 12. apríla 2022 Som Nepoškvrnená Panna, nevesta Ducha Svätého, pokorná Božia služobnica, Matka Ježišova, ktorá bola zradená, zosmiešňovaná a ponižovaná. Aj dnes mi ten meč preniká srdce. Deti, ste na rázcestí, rozhodnite sa správne, môj Syn na vás čaká. Budem chrániť svoje verné a pokorné deti, ktoré sa vyznamenali odvahou a láskou. Deti moje, čiňte pokánie, spoznajte svojho Boha ako jediného Boha a Spasiteľa a On vám odpustí svojím veľkým milosrdenstvom. Teraz ti žehnám moja milovaná dcéra a ďakujem, že si ma prijala do svojho srdca. V mene…

Read More