5 spôsobov, ako sa modliť k Panne Márii so svätým Charlesom de Foucauld

Keď sa náš svätec cítil osamelý, modlil sa ruženec a potom cítil, že ho vnútorne sprevádza Boh. Svätý Charles de Foucauld mal obzvlášť blízky vzťah s Máriou, ktorý sa prehĺbil po smrti vlastnej matky, keď mal len 6 rokov. Vo svojich veľkonočných meditáciách povedal, že je potrebné kráčať v Máriiných stopách, aby sme sa tešili z prítomnosti Zmŕtvychvstalého Krista. Každý rok, keď sa blížil máj, dúfal, že tento čas tradične zasvätený Panne Márii mu umožní zažiť nové obrátenie. Tešil sa na to netrpezlivo a cítil sa nedostatočne v Božích očiach. Nezdali sa…

Read More

Spoveď ho vyliečila zo závislostí

Jeho žena mu raz povedala, že má predpoklady byť svätým. “Duch Svätý zmenil môj život v každom detaile. Dalo by sa povedať, že Boh mi dal nové srdce a novú myseľ.” Tomek Węgrzyn, vysoký a pohľadný muž, pochádza z katolíckej rodiny. Už v mladom veku sa však vzdialil od Cirkvi a svojho domova, aby ušiel svojmu otcovi alkoholikovi. Vynaliezavý, rýchlo si našiel prácu, začal dobre zarábať… a pokračoval návštevami párty, popíjaním a drogami. Uprostred tohto života zhýralosti stretol sladkú Kasiu, ktorá na neho hľadela nežným pohľadom: „Hneď som v Tomkovi videla…

Read More

Korporál sfarbený krvou

23. februára 1239 sa španielske jednotky Jakuba I. Aragónskeho „Dobyvateľa“ pripravovali na bitku o znovuzískanie kráľovstva Valencie od moslimov. Pred bitkou odišlo šesť jeho kapitánov do kostola svätého Krištofa z Luchente, 80 km od Zaragozy, aby prijali rozhrešenie a zúčastnili sa na omši, ktorú slúžil kaplán, otec Matthew Martinez. Kňaz v ten deň posvätil šesť hostií pre šiestich mužov. Ale tesne po premenení bolo zvonku počuť ohlušujúci hluk: Maurovia útočili. Šiesti kapitáni museli utiecť a nestihli prijať sväté prijímanie. Kaplán pribehol k oltáru a zabalil šesť konsekrovaných hostií do korporálu, ktorý potom zakopal pod veľký…

Read More

Panna Mária mi našla prácu veľmi rýchlo

Dobrý deň, dnes chcem z celého srdca poďakovať Panne Márii Rozväzovačke uzlov. Od roku 2018 som bola nezamestnaná a v hlave som si nevedela predstaviť, akú prácu by som vlastne chcela robiť.Jedného dňa som sa rozhodla odovzdať svoj životopis firme, pracovať ako pomocná sila v domácnosti so staršími a zdravotne postihnutými ľuďmi, hoci v tejto chúlostivej oblasti nemám absolútne žiadne skúsenosti! Začala som sa teda modliť novénu k Rozväzovačke uzlov a na druhý deň novény som si vzala svoju brožúrku, aby som si ju prečítala, a v tom momente mi…

Read More

Z depresie von modlitbou novény

Pred dvoma mesiacmi som upadol do depresie a mal som záchvaty paniky. Bolo to veľmi ťažké. Už som sa v minulosti modlil novénu k Márii Rozväzovačke uzlov, a moje modlitby boli vypočuté, no tentoraz som bol taký zúfalý, že ma hneď nenapadlo urobiť ďalšiu. Bola to moja sestra, ktorá mi priniesla brožúrku.Okamžite som vykonal novénu v duchu dôvery a každý deň som sa cítil o niečo lepšie. Nie som ešte úplne v poriadku, stále beriem lieky, ale opäť som nadobudol sebavedomie a viem, že sa to zlepší.Tiež som si uvedomil,…

Read More

Ak sa nezmeníte, urýchlite príchod tretej svetovej vojny

V roku 1994 nikaragujský biskup Bosco M. Vivas Robelo z diecézy Leon schválil mariánske zjavenia v Cuapa Bernardovi Martinezovi v roku 1980. Pritom uviedol: „Týmto povoľujem zverejnenie príbehu o zjaveniach Panny Márie v Cuapa a posolstvá dané Bernardovi Martinezovi… Nech táto publikácia pomôže tým, ktorí ju čítajú, stretnúť sa s Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Matky nášho Pána.“Bernardo sa neskôr stal kňazom.Všetko sa to začalo 15. apríla 1980 v malom mestečku Cuapa, 59 míľ severovýchodne od hlavného mesta Managua. Bernardo, vtedajší sakristán, bol v starej kaplnke, keď uvidel sochu Presvätej…

Read More

Zjavenia Božej Matky sv. Faustíne

Zvykli sme si, že sv. Faustíne sa zjavil Milosrdný Ježiš. Medzitým sa mystička rozprávala aj s Máriou. Aké posolstvo odovzdala Matka Božia poľskej rehoľníčke? Z čítania Denníčka vyplýva, že tieto mimoriadne stretnutia sa konali v rokoch 1925-1938. Prvýkrát sa odohrali na začiatku rehoľnej cesty sestry a naposledy pár mesiacov pred jej smrťou. Zjavenia Panny Márie neboli také intenzívne ako zjavenia Pána Ježiša. Počas 13 rokov sv. Faustína dostala milosť mimoriadneho videnia Nepoškvrnenej viac ako 20-krát. Mária sa zjavila počas svätej omše. (zvyčajne s Ježiškom na rukách), ale aj mimo bohoslužby, keď prišla za svätou, aby jej dala konkrétne príkazy…

Read More

Eucharistický zázrak El Cebrero

V roku 1300, na hranici Galície a Leonu (Španielsko), pokojná španielska dedina Cebrero, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 4265 stôp (1300 metrov), je útočiskom pre pútnikov na ich ceste do Santiaga de Compostela (Galícia, Španielsko) . Od 11. storočia francúzski mnísi zo San Giraldo de Aurillac vítajú pútnikov vo svojom kláštore Santa Maria de Cebrero.Juan Santin, skromný roľník, bol v dedine obľúbeným mužom. Zbožný kresťan by si nenechal ujsť omšu za nič na svete.Jedného dňa, napriek zúriacej búrke, Juan opustil svoj dom, aby išiel do kláštorného kostola uprostred lejakov…

Read More

Zjavenie Panny 3 klasov

3. mája 1491 sa Panna zjavila kováčovi z Orbey (Haut-Rhin) menom Thierry Schoeré. Je to jediné mariánske zjavenie v Alsasku a jedno z najstarších miest zjavenia na svete, ktoré Cirkev uznáva. “Neboj sa, choď rýchlejšie ako vietor… Povedz obyvateľom, aby zmenili svoj život a nech sem prichádzajú v sprievode“. To sú slová, ktoré pred viac ako 500 rokmi prehovorila Panna alsaskému kováčovi na jeho ceste na trh. Výzva na konverziu, ktorá zostáva aktuálna. 3. mája 1491 sa Thierry Schoeré vybral na trh Niedermorschwihr kúpiť obilie. Cestou okolo desiatej hodiny dopoludnia…

Read More

Ako sme spoznali titul Rozväzovačka uzlov?

Pátra Jakoba Rema, kňaza známeho svojou horlivosťou a darom duchovného rozlišovania, si žiaci veľmi obľúbili a chodili ho navštevovať až do jeho smrti. Jedným z jeho bývalých študentov bol Wolfgang Langenmantel, aristokrat, ktorý sa oženil so Sophiou Rentzovou. Ich manželstvo bolo v roku 1612 v problémoch: manželia sa neustále hádali a situácia bola taká neúnosná, že vážne uvažovali o rozvode, hoci boli veriaci katolíci. Vtedy Wolfganga Langenmantela napadlo požiadať otca Rema o radu. Chodil za ním do kláštora v Ingolstadte, kde býval. Obaja muži sa dlho a vrúcne modlili pred…

Read More