Zjavenie Panny 3 klasov

3. mája 1491 sa Panna zjavila kováčovi z Orbey (Haut-Rhin) menom Thierry Schoeré. Je to jediné mariánske zjavenie v Alsasku a jedno z najstarších miest zjavenia na svete, ktoré Cirkev uznáva. “Neboj sa, choď rýchlejšie ako vietor… Povedz obyvateľom, aby zmenili svoj život a nech sem prichádzajú v sprievode“. To sú slová, ktoré pred viac ako 500 rokmi prehovorila Panna alsaskému kováčovi na jeho ceste na trh. Výzva na konverziu, ktorá zostáva aktuálna. 3. mája 1491 sa Thierry Schoeré vybral na trh Niedermorschwihr kúpiť obilie. Cestou okolo desiatej hodiny dopoludnia…

Read More