Ak sa nezmeníte, urýchlite príchod tretej svetovej vojny

V roku 1994 nikaragujský biskup Bosco M. Vivas Robelo z diecézy Leon schválil mariánske zjavenia v Cuapa Bernardovi Martinezovi v roku 1980. Pritom uviedol: „Týmto povoľujem zverejnenie príbehu o zjaveniach Panny Márie v Cuapa a posolstvá dané Bernardovi Martinezovi… Nech táto publikácia pomôže tým, ktorí ju čítajú, stretnúť sa s Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Matky nášho Pána.“Bernardo sa neskôr stal kňazom.Všetko sa to začalo 15. apríla 1980 v malom mestečku Cuapa, 59 míľ severovýchodne od hlavného mesta Managua. Bernardo, vtedajší sakristán, bol v starej kaplnke, keď uvidel sochu Presvätej…

Read More

Zjavenia Božej Matky sv. Faustíne

Zvykli sme si, že sv. Faustíne sa zjavil Milosrdný Ježiš. Medzitým sa mystička rozprávala aj s Máriou. Aké posolstvo odovzdala Matka Božia poľskej rehoľníčke? Z čítania Denníčka vyplýva, že tieto mimoriadne stretnutia sa konali v rokoch 1925-1938. Prvýkrát sa odohrali na začiatku rehoľnej cesty sestry a naposledy pár mesiacov pred jej smrťou. Zjavenia Panny Márie neboli také intenzívne ako zjavenia Pána Ježiša. Počas 13 rokov sv. Faustína dostala milosť mimoriadneho videnia Nepoškvrnenej viac ako 20-krát. Mária sa zjavila počas svätej omše. (zvyčajne s Ježiškom na rukách), ale aj mimo bohoslužby, keď prišla za svätou, aby jej dala konkrétne príkazy…

Read More