Korporál sfarbený krvou

23. februára 1239 sa španielske jednotky Jakuba I. Aragónskeho „Dobyvateľa“ pripravovali na bitku o znovuzískanie kráľovstva Valencie od moslimov. Pred bitkou odišlo šesť jeho kapitánov do kostola svätého Krištofa z Luchente, 80 km od Zaragozy, aby prijali rozhrešenie a zúčastnili sa na omši, ktorú slúžil kaplán, otec Matthew Martinez. Kňaz v ten deň posvätil šesť hostií pre šiestich mužov. Ale tesne po premenení bolo zvonku počuť ohlušujúci hluk: Maurovia útočili. Šiesti kapitáni museli utiecť a nestihli prijať sväté prijímanie. Kaplán pribehol k oltáru a zabalil šesť konsekrovaných hostií do korporálu, ktorý potom zakopal pod veľký…

Read More