Panna Mária a očistec

Panna Mária vo viacerých zjaveniach naráža na nebo, očistec a peklo. Pri niekoľkých príležitostiach dokonca berie so sebou svätcov na mystickú cestu, na ktorej vízie týchto troch miest vyvolávajú šťastie, strach či hrôzu. Jednou zo „silných stránok“ učenia Panny Márie je, že nám pripomína to, čo Cirkev zdôrazňuje: Áno, individuálny súd, ktorý bezprostredne nasleduje po smrti – nazývaný „osobitný súd“ v Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC) – existuje; áno, tento súd nás nevyhnutne zaväzuje bdieť nad stavom jedinej veci, ktorá prežije po tom, čo odídeme ďalej, a tou je naša duša:…

Read More