Posolstvo Trevignano Romano, 3.apríl 2021

Panna Mária Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. apríl 2021

Milované deti, ďakujem Vám, že ste na tomto požehnanom mieste; ďakujem, že ste vypočuli moje volanie vo svojom srdci.
Deti moje, môj Syn zomrel z lásky k Vám, aby Vás vykúpil z hriechov a zmŕtvychvstaním premohol smrť. Deti moje, toto je výnimočná Veľká noc, pretože od dnešného dňa prídu znamenia, ktoré budú viditeľné pre mnohých ľudí a predovšetkým uvidíte najväčšie a dlho očakávané znamenie. Nikto nebude môcť povedať, že to urobil človek.
Deti, dnes je deň ticha a bolesti, pamätajte, že pod Jeho milovaným krížom som sa stala Matkou Vás všetkých.
Modlite sa pod krížom, pretože rany, ktoré prídu budú obmyté krvou môjho Syna.
Deti, som tu s Vami všetkými, aby som Vám otvorila srdcia pre milosť.
Modlite sa za stratených kňazov.
Teraz Vás zanechávam s mojím materinským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine

Podobné články

Leave a Comment