Prorocký hlas sv. Hildegardy z Bingenu o Cirkvi

Teologické, filozofické a vedecké naučenia Hildegardy z Bingenu, v ktorých sa viera a rozum obdivuhodne schádzajú, majú udivujúcu aktuálnosť a vstupujú do našej dezolátnej súčasnosti, hanobenej, zaplavenej hriechmi. Bol to zásah prozreteľnosti pápeža Benedikta XVI., ktorý venoval niekoľko katechéz tejto nemeckej svätici, ktorú vyhlásil 7. októbra 2012 za učiteľku Cirkvi. Keď 16. mája 2012 potvrdil jej svätorečenie, zdôraznil pred rímskou kúriou boj a obranu, ktorú táto svätá benediktínska rehoľníčka venuje Cirkvi. Vo videní sv. Hildegardy je tvár Cirkvi pokrytá prachom. Táto “Rýnska Sibyla” napísala;

V roku 1170 po narodení Krista som bola dlhú dobu chorá a pripútaná na lôžko. Náhle telesne a duševne čulá, zbadala som ženu takej krásy, akú nie je v ľudských silách pojať. Jej postava sa týčila od zeme až k nebu. Jej tvár žiarila posvätným jasom. Jej pohľad bol obrátený k nebu. Bola odetá do žiariaceho šatu z bieleho hodvábu a plášťa vyzdobeného drahými kameňmi. Na nohách mala obuv z ónyxu. Ale jej tvár bola pokrytá prachom. Jej šat na pravom boku bol roztrhnutý. Tiež jej plášť stratil krásu a jej topánky boli zvrchu špinavé. Silným a žalostným hlasom volala tá žena k nebu: »Počuj, nebo, moja tvár je pošpinená. Zaplač Zem, môj šat je roztrhnutý. Zachvejte sa, priepasti, moja obuv je ušpinená! «A pokračovala:» Bola som ukrytá v Otcovom srdci, kým Syn človeka pannou počatý a porodený, neprelial svoju krv. S touto svojou krvou ako venom si ma vzal za ženu. Rany môjho ženícha zostávajú čerstvé a otvorené, kým sú otvorené rany ľudských hriechov. Že Kristove rany ostávajú otvorené, tým sú vinní kňazi. Oni trhajú môj šat, pretože prestupujú Zákon, evanjelium a neplnia svoje kňazské povinnosti. Odnímajú lesk môjmu plášťu, pretože úplne zanedbávajú prikázania, ktoré sú im uložené. Špinia moju obuv, pretože nekráčajú po rovných cestách, po cestách pevných, dláždených spravodlivosťou a tiež nedávajú dobrý príklad svojim zvereným. Ale napriek tomu u niektorých nachádzam žiaru pravdy.

«A počula som z neba hlas, ktorý hovoril:» Tento obraz predstavuje Cirkev. Ľudská bytosť, ktorá vidíš a počuješ slová náreku, povedz to kňazom, ktorí sú určení, aby boli vodcovia a učitelia Božieho ľudu, a tým, ktorým ako apoštolom bolo povedané: “Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu” (Mk 16, 15).

Zdroj: (List Wernerovi Kirchheim a jeho kňazskej komunite)

Podobné články

Leave a Comment