Kardinál Burke: Žiadny katolík nemôže ospravedlniť politikov, ktorí propagujú potraty a neustále ich schvaľujú

Kardinál Raymond Leo Burke, Američan a sudca najvyššieho vatikánskeho súdu, uviedol, že žiaden „oddaný katolík“ nemôže podporovať potraty ani hlasovať za právne predpisy týkajúce sa potratov, a zdôraznil, že prezidentský kandidát Joe Biden „má záznamy o tom, že potrat podporuje.”  Pred piatkovým pochodom za život vo Washingtone, DC, sa Martha MacCallum rozprávala s kardinálom na tému interrupcií. „Otče, hovoril ste o Joe Bidenovi, ktorý kandiduje za demokratov, že by nemal dostať počas sv. omše Eucharistiu, pretože aj on má na výber, no on povedal, že súkromne verí, že potrat je nesprávny, ale že stojí pred Roeom v. Wadeom (súdny spor o otázke interrupcií). (Joe Biden a bývalý prezident Planned Parenthood, najväčší americký podporovateľ potratov.) Čo hovoríte o tomto rozhodnutí?“

Kardinál Burke odpovedal: „Nuž, žiaden zbožný katolík, žiadny praktizujúci katolík nemôže byť za potrat, nemôže ospravedlniť hlasovanie za zákony, ktoré podporujú potrat, a má dôsledné záznamy o potratoch.“

„A nie je to o tom, že ide o vyznanie viery,“ hovorí Burke. „To súvisí s prírodným zákonom. Prvým predpisom prírodného práva je ochrana ľudského života.“

Kardinál pokračuje: „A tak nemôže povedať, prečo si súkromne myslí, že je to zlé a potom si predstavte, že ako katolík, si myslí, že je to zlé – ale potom vo svojom verejnom živote môže konať tak, akoby to nebolo morálne zlé.”

„Je to jedno z najväčších morálnych zločinov,“ povedal kardinál.

Martha MacCallum sa tiež opýtala kardinála Burkeho, čo si myslí o prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý sa zúčastnil pochodu za život.

Kardinál povedal: „Myslím, že je to úžasná správa. Pre národ nemôže byť nič dôležitejšie, než rešpektovať ľudský život. A keď sám prezident to dosvedčuje. Je to skutočne úžasný okamih.“

Trump „súhlasí s tými z nás, ktorí pracujú a bojujú za obnovenie rešpektu k dôstojnosti ľudského života,“ uviedol Burke. „Nejde o politický problém. Je to otázka dohody o základnej pravde.“

„Skutočnosť, že za to môžem pochváliť prezidenta, neznamená, že ho chválim za všetko, čo hovorí a robí,“ povedal Burke. „Takýto druh – robí z toho politický problém, z niečoho, čo je zásadné a morálne.“

 

Zdroj: cnsnews.com, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment