Posolstvo Trevignano Romano, 12. júna 2021

Trevignano Romano, 12. júna 2021

Deti moje, ďakujem vám, že ste sa tu zhromaždili v modlitbe. Deti, prosím vás, aby ste počúvali moje rady a hlas môjho Syna, aby ste boli spasení. Moji proroci veľa písali a veľa hovorili pre záchranu ľudstva, ale nepočúvate. Niektoré moje obľúbené deti (kňazi) sa odvrátili odo mňa a od Boha bez toho, aby pochopili, že to nebude viesť k spáse, ale do záhuby. Deti, veľa sa modlite za tento svet, ktorý je dnes zahalený temnotou, svetlo viery je veľmi slabé, a preto už nebude možné vyhnúť sa Božiemu súdu, ktorý čoskoro príde. Deti moje, s láskou vás žiadam, aby ste sa zásobili, pretože hlad je na ceste a vy by ste sa mohli ocitnúť v úplnom zúfalstve. Prozreteľnosť bude prichádzať odkiaľkoľvek, nebojte sa, dôverujte Ježišovým slovám a majte ich vo vnútri svojho srdca. Žite tieto posolstvá, buďte verní Božiemu slovu a evanjeliu. Srdce môjho Syna krváca za hriechy ľudstva, kto bude počúvať moje volanie až do konca času, bude spasený. Pamätajte, že vás tak veľmi milujem, ktokoľvek je s Bohom, nebude sa musieť ničoho báť. Teraz vás zanechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, Amen.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine

Podobné články

Leave a Comment