Santa Maria Maggiore

Keď bola v IV. storočí cirkev zachvátená ariánskej herézou, dala Matka Božia pocítiť v Ríme svoju prítomnosť. Námestník Kristov, pápež Libérius prepadol bludu Ariánov rovnako ako väčšina biskupov. Nešlo o obyčajnú slabosť, ale o naozajstný súhlas s herézou. Bl. kardinál Newman tvrdí, že zlyhanie pápeža Liberia je historický fakt (Arians of the Fourth Century, Londra 1876, str. 464).
Len malý počet biskupov postihnutých exkomunikáciou a exilom zotrvalo vo viere. Patrili k nim sv. Atanáz, sv. Eusébius z Vercelli, sv. Lucifer z Cagliari, sv. Dionysius z Milána a sv. Hilár z Poitieres. V dodatku svojho diela Ariáni zo 4. storočia uvádza Newman to, čo prevzal od sv. Gregora Naziánskeho:
Pastieri celkom iste urobili pochabú vec, keď s výnimkou vzácnych, ktorí boli pre svoju bezvýznamnosť neznámi, alebo vytrvali pre svoje cnosti a boli ponechaní ako semeno a koreň pre rozkvet nového Izraela pod vplyvom Ducha Svätého, ostatní všetci pristúpili na kompromis s tým rozdielom, že jedni ustúpili ihneď a iní neskôr, niektorí boli priekopníkmi bezbožnosti a iní sa pridružili k začatej bitke zachvátení strachom, nezáujmom alebo podľahli lichôtkam, alebo, čo je najmenej ospravedlniteľné, urobili tak v mene svojej ignorancie. (Oratio XXI. 24).
Vtedy Panna Mária, Matka Cirkvi, bdela, tak ako bdie neustále nad pastieri. Tradícia hovorí, že v tej dobe, keď v Ríme ešte neexistovali okázalé baziliky, Najsvätejšia Mária sa zjavila vo sne rímskemu šľachticovi menom Ján. Bolo to v noci zo 4. na 5. augusta 352. Panna Mária mu prikázala vybudovať veľký chrám na mieste, ktoré bude ráno zasnežené. Ďalší deň sa šľachtic odobral k pápežovi Libériovi, aby mu sen porozprával, a pápež mu na oplátku povedal, že mal rovnaké videnie.
Zázrak sa stal na Colle Esquilino a z nariadenia pápeža Liberia bol vypracovaný plán na stavbu veľkolepej baziliky presne tam, kde napadol sneh. Posvätnú stavbu financoval šľachtic Ján a jeho manželka. Pomenovali baziliku menom pápeža, a ľud ju nazýval Santa Maria della Neve. Terajšia rímska bazilika má titul Santa Maria Maggiore (staršia, hlavná), aby sa tak zdôraznilo jej prvenstvo medzi všetkými rímskymi chrámami zasvätenými Panne Márii.
Aj keď modernisti a vedci robia, čo môžu, aby tradíciu onoho sna a zázraku vyvrátili, tento kult zostal v Taliansku hlboko zakorenený. Existuje tu 152 chrámov, svätýň či bazilík pod titulom Panny Márie Snežnej. Najviac je ich v Piemonte (31), Lombardii (19), Campanii (17). Panna Mária Snežná je patrónkou 64 miest a 58 štvrtí. (U nás sú chrámy v Prahe a v Košiciach.)
Panna Mária Snežná je uctievaná napr. v Altavilla Silentina (Salerno), kde veriaci konajú procesie s jej sochou na ceste dlhej 6 km. V provincii Cuneo vystupujú veriaci k svätyni vo výške 1550 m. n.m. Na Monte San Giacomo vystupujú veriaci v noci zo 4. na 5. augusta k chrámu Panny Márie Snežnej v nadm. výške 1899 m.n.m.
V Bazilike Santa Maria Maggiore pripomína zázrak z 5. augusta dážď bielych lupeňov z ruží, ktoré sa vznášajú z kupoly počas liturgickej slávnosti. Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme pripomína nielen dramatické obdobie cirkevných dejín, ale tiež ukazuje veriacim pravú cestu k spáse, ktorá vedie cez znalosti (náuku), sviatosti (milosti), modlitbu (vrátane sv. Ruženca), kríž (utrpenie) a synovskú odovzdanosť tej, ktorá je víťazkou nad všetkými herézami.

Zdroj: lumendelumine, Obrázok: wiki

Podobné články

Leave a Comment