Tajomstvo modlitby ruženca sv. Ľudovíta de Montfort

Jednou z jeho najvplyvnejších kníh je „Tajomstvo ruženca“ a v nej je uvedených 7 dôvodov, prečo by sa všetci katolíci mali modliť ruženec pravidelne.

Nechajte sa inšpirovať:

1) Postupne nám ruženec dáva dokonalé poznanie Ježiša Krista

2) Očisťuje naše duše a odplavuje hriech

3) Dáva nám víťazstvo nad všetkými našimi nepriateľmi

4) Uľahčuje nám praktizovať cnosť

5) Zapáli nás láskou k Pánovi

6) Obohacuje nás o milosti a zásluhy

7) Dodáva nám to, čo je potrebné na splatenie všetkých našich dlhov voči Bohu a našim blížnym a nakoniec pre nás získava všetky milosti od Všemohúceho Boha.

 

Na čo teda čakáme? Modlime sa ruženec každý deň a začnime hneď teraz! Pozvime aj svoju rodinu, priateľov a blízkych. Sledujte, ako sa Váš život mení k svätosti.

Zdroj: evendemonsfearmary.com, Obrázok: Pinterest

Podobné články

Leave a Comment