Modlitba ochrany k Matke Božej

Matka Ježišova, buď našou ochranou pred všetkým škodlivým alebo zlým. Prednes naše potreby pred Všemohúceho Boha, aby sme boli obklopení Božími svätými anjelmi, a daj nám milosť prekonať každé nebezpečenstvo a prekonať všetko, čo by ohrozovalo naše zdravie a pokoj.

Buď pre nás svetlom v časoch temnoty, silou, keď sme slabí, múdrosťou v našich zmätkoch, uzdravením v čase choroby a odvahou prekonať životné problémy a ťažkosti. Daj nám radosť, keď sme smutní, chlieb, ktorý nasýti náš hlad, a večný život, aby sme porazili silu smrti.

Panna Mária, veď našu životnú cestu, aby sme vždy mohli bezpečne kráčať spolu s tebou a tvojím božským synom Ježišom Kristom v Božom láskyplnom priateľstve.

Amen.

Zdroj: matkabozia, Obrazok: archdiocesebaltimore

Podobné články

Leave a Comment