„Je to nudné!“ Katolícka mama hovorí o 5 bežných výhovorkách, prečo sa nemodlila ruženec


Nemôžem dostatočne zopakovať, aké dôležité je modliť sa ruženec! Niektorí ľudia hovoria: „Nemám čas“, „je to nudné“, „neviem sa k tomu akosi pripojiť“, „je to príliš dlhé a nemôžem sa sústrediť“ alebo „existujú iné spôsoby, ako sa modliť“.

Tu je moja odpoveď:

1) „Nemám čas“
Koľko médií sledujete? Ruženec trvá asi 20 minút. Ak trávite hodiny online alebo si užívate rekreačnú zábavu, čas nie je ospravedlnenie. Modlite sa kdekoľvek. Modlite sa jeden desiatok za druhým. Modlite sa, kým umývate riad, varíte alebo skladáte bielizeň (to robím ja!). Svätá Matka Tereza z Kalkaty nosila svoj ruženec všade a celý deň sa ho modlila. Neprestajne sa ho modlil aj Otec Pio. Panna Mária len žiada, aby sme sa ho modlili!

2) „Neviem sa akosi s ním spojiť”
Necítite sa spojení s evanjeliom? Ruženec je obrovská meditácia nad evanjeliom. Ak ste kresťan, evanjelium by malo byť vašim záchranným lanom. Náš Pán čaká! Panna Mária čaká, že sa s vami spojí a bude vás milovať. Je našou Matkou, ako Ježiš je naším bratom. Ich láska a milosť čakajú, kým sa uchytíte prostredníctvom sily ruženca.

3) „Je to nudné!“
Myslíte si, že evanjelium je nudné? Rozjímajte o evanjeliu a o každej ružencovej modlitbe. Vedome si sprostredkujte oboje a ruženec vás nebude nudiť!

4) „Je to príliš dlhé a nemôžem sa sústrediť.“
Rozdeľte ho na kúsky po celý deň. Jeden desiatok trvá asi dve minúty. Niekedy všetko, čo Ježiš požaduje, je pár minút, a to stojí za odmenu!

5) „Existujú aj iné spôsoby, ako sa modliť.“
Áno, existuje mnoho ďalších spôsobov, ako sa modliť. Ježišova matka nás však prosí, aby sme sa modlili ruženec. Panna Mária z Fatimy povedala: „Každý deň sa modlite ruženec na počesť Panny Márie Ružencovej, aby ste dosiahli mier vo svete … pretože iba ona ho môže zachrániť.“

Moja osobná skúsenosť s ružencom je nasledovná: Môj deň sa bez neho zdá byť neúplný a prázdny. Viem, že z toho plynie toľko milostí – viac ako z akejkoľvek inej modlitby (okrem omše.) Ak sa ruženec nemodlíte pravidelne, nepochopíte jeho benefit, kým ho sami nezažijete. Sľubujem, že keď začnete, nebudete túto oddanosť ľutovať. Zmení vám to život. Zmenilo to aj môj.

Zdroj: Churchpop, Matkabozia, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment