Panna Mária Cataline Rivas o ruženci

Modlitba svätého ruženca bola vždy neoddeliteľnou súčasťou Catalininej spirituality. Aj Ježiš, aj Panna Mária vo svojich odkazoch neustále vyzývajú svoje deti k modlitbe, obzvlášť k modlitbe ruženca. Svätá Matka odkazuje všetkým svojim deťom, ktoré sa túto modlitby modlievajú:

„Pri každom ruženci sa k Vám pripájam a zjavujem sa. S každým Zdravasom získavate moju opateru.”

Takisto hovorí:

„Prvým krokom je modliť sa. Vaše modlitby dokážu veľa. Moc modlitby je taká obrovská, že robí zázraky. Ktorý rodič by mohol niečo odoprieť dieťaťu, ktoré ho s láskou prosí? O čo viac, ak sa modlíte ruženec. Rozjímajte nad každým slovom, modlite sa ruženec k Ježišovi.”

Naša nebeská Matka svojim deťom takisto radí: „Milujte Boha celým svojím srdcom, celou svojou mysľou a celým svojím bytím. Modlite sa odteraz ruženec v kruhu svojej rodiny. Nebojte sa, ste pod ochranou môjho materinského, milujúceho Srdca.”

Mária dodáva:

„Modlite sa! Ani len netušíte, ako veľmi Vaše modlitby pomáhajú. Ak sa modlíte, koľko sa Vám dá a robíte pokánie, nezáleží na tom, ako veľa sa modlíte. Každé Zdravas, ktoré vyslovíte z hĺbky srdca, celou svojou dušou, má väčšiu váhu, než keby ste odrecitovali desať ružencov za sebou.”

Aj pre tých, ktorí majú pochybnosti alebo neveria, má Panna Mária odpoveď:

„Vrúcne sa modlím za Vás, ktorí pochybujete a máte neveriace srdcia. Ako Matka Ježiša mám moc sľúbiť ochranu tým, ktorí sa denne modlia ruženec a obetujú ho Otcovi pre bolestné rany môjho i jeho Syna. Vaša láska k Bohu a blížnym tvorí korunu spásy, cez ktorú žiaria lúče mojej milosti. Preniknú Vami, aby ste sa zapáčili Stvoriteľovi a vyliečia Vám jazvy a krvácajúce rany.”

Presvätá Panna prízvukuje svojim deťom, že sa nemajú čoho báť, pokiaľ sa modlievajú ruženec:

„Mali by ste zistiť viac o úchvatnom Božom stvorení. Vzývať jeho úchvatnosť namiesto toho, aby ste sa báli útoku nepriateľa. Ste predsa pod mojou ochranou, a ak zotrvávate v modlitbe so mnou, nemusíte sa báť: Je len jeden, ktorý by sa mal obávať, ale ten sa nepriblíži k žiadnej duši zasvätenej Ježišovi a mne.”

Matka Božia poprosila Catalinu, aby tento odkaz odovzdala všetkým, ktorí sa modlievajú ruženec:

„Buďte pozdravené, deti moje. Vedzte, že pri modlitbe ruženca na Vás vylievam svoju milosť. Nech je s Vami pokoj Boží. Žehnám Vás skrze môjho syna, Ježiša Krista. Nech sú požehnané duše Vaše i Vašich rodičov, nech sú požehnané plody ich lásky a lona, zasvätené Pánovi. Ako Matka Božieho Syna sa prihováram pri každom Zdravase za odpustenie Vašich hriechov a za Vaše rodiny. Budem orodovať za Vaše deti až do dňa, kedy sa Vám stanem nežnou oporou pred tvárou Najsvätejšej Trojice, ktorej patrí sláva na veky vekov. Ďakujem Vám, že mi v tej chvíli budete pomáhať vašimi ružencami a každodennou obetou. Milované deti, budem Vás vždy napĺňať prekypujúcou milosťou. Nikdy o tom nepochybujte. Hlboko Vás milujem… tak veľmi, že si to ani neviete predstaviť.. Stíšte sa a obetujte svoje trápenia Ježišovi z lásky a vďačnosti…”

Svätá Panna označuje ruženec spolu s Eucharistiou a pôstom za mocnú zbraň: „Deti moje, mali by ste odpovedať na dar, ktorý ste dostali. Nesnažte sa zistiť, akú úlohu zaujímate v mojom pláne, ale vedzte, že každý z Vás v ňom má svoje nezameniteľné miesto. Nedajte sa stiahnuť späť neveriacimi, ktorí Vás obklopujú. Buďte zrkadlom, v ktorom uvidíte mňa. Nastanú chvíle, kedy sa vás môj nepriateľ bude snažiť sparalyzovať; bude Vám do cesty zasievať semienka pochybností. Modlite sa! Nedovoľte nikomu a ničomu obrať Vás o radosť v srdci. Sústreďte sa len na Ježiša a na mňa. Vašimi najsilnejšími zbraňami sú Eucharistia, pôst a ruženec.”

Vysvetľuje nám:

„Pri modlitbe ruženca môžete získať obrovskú radosť’. Vždy ho odriekam s Vami, s každým mojím dieťaťom… nájdite ma v ňom! Dostali ste neuveriteľný dar, veď’ sa môžete nazvať mojimi milovanými deťmi! Buďte si istí, že vždy budem prosiť vo vašom mene.”

Matka Božia nás prosí, aby sme sa modlili za odpustenie:

„Dcérenka moja, všetkých Vás prosím, aby ste sa veľmi modlili za odpustenie všetkého, čo spáchali heretici proti Ježišovi pri tajomstve Eucharistie… Prosím, neustávajte v modlitbe, nepúšťajte ruženec z rúk. Modlite sa, aj keď’ sa Vám už zdá, že nemáte viac síl. Modlite sa za odpustenie hriechov Vášho sveta. Modlite sa za ukončenie nenávisti a zla. Modlite sa za to, aby sekty nezničili Kristovu Cirkev. Modlite sa za svoje rodiny. Odprosujte za hriechy svojich najbližších. Dnešný ruženec obetujte za získanie odpustkov pre Váš svetadiel (Ameriku), v ňom najmä pre Brazíliu a USA. Lebo už čoskoro okúsia veľký trest… Modlite sa k môjmu Synovi, aby orodoval za tých, ktorí urazili moju čistotu…”

Zdroj: Modlíme sa ruženec, Catalina Rivas, Imprimatur: Mons. José Oscar Barahona Castillo, biskup San Vicente, Obrázok: Pixabay

Podobné články

Leave a Comment