Panna Mária z Guadalupe zachránila Mexiko pred epidémiou

V roku 1737 miestni obyvatelia Mexika pripísali zázrak Panne Márii Guadalupskej za to, že ich zachránila pred rozšírenou epidémiou.
Pred rokom 1737 bola Panna Mária Guadalupská jedným z troch základných obrazov Panny Márie uctievaných v Mexiku. Zatiaľ čo ju mnohí uctievali, jedinečný obraz nezastával všeobecnú oddanosť.

Potom v roku 1736 zachvátila národ zničujúca epidémia, ako o tom podrobne popísal Vernon Quinn v knihe Beautiful Mexico z roku 1924: „Edémia žltej zimnice spustošila krajinu a len v Mexico City si vyžiadala päťdesiattisíc mŕtvych“. V marci 1737 mestská rada požiadala miestneho arcibiskupa, aby vyhlásil Pannu Máriu Guadalupskú za patrónku mesta. Súhlasil a na máj naplánoval veľkú procesiu a oslavu, v ktorej prosil Pannu Máriu Guadalupskú, aby ušetrila ich mesto a okolie od epidémie.

Podľa Jennifer Hughes vo svojej knihe Biography of a Mexican Crucifix, tento akt viery mexického ľudu pomohol zvrátiť priebeh epidémie a upevnil úlohu Panny Márie Guadalupskej v mexickej kultúre.

Oslava Panny z Guadalupe nakoniec otočila vývoj: o niekoľko týždňov neskôr, v júni 1737, choroba začala ustupovať. Tento prejav moci, ochrany a starostlivosti o obyvateľov mesta bol určujúcim momentom pre guadalupanskú oddanosť, začiatkom upevňovania jej prominentného miesta ako národného symbolu Mexika.

V roku 1746 sa jej patronát rozšíril na všetky územia Nového Španielska a v roku 1754 pápež Benedikt XIV. ustanovil sviatok a spomienku na 12. decembra. Miestni ľudia pripísali koniec epidémie jej zázračnému príhovoru a odvtedy sa mexický ľud silne hlási k Panne Márii Guadalupskej.

Zdroj: aleteia, matkabozia.sk, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment