Ján Pavol II. veril, že každá tehotná žena musí mať podporu

Svätý Ján Pavol II. začal svoje pápežstvo vyzývaním všetkých, aby obklopovali tehotné ženy láskou a podporou, čím sa odstráni strach a pochybnosti, ktoré mnohí pociťujú.
Len niekoľko mesiacov po svojom zvolení začal svätý Ján Pavol II. v roku 1979 vyzývať všetkých, aby podporovali tehotné ženy akýmkoľvek spôsobom. Jeho slová povzbudenia zazneli po oslave Vianoc a počas jeho prvej generálnej audiencie v roku 1979.

Predstavuje tému ako „veľký výkrik“ a „výzvu“.

Táto skutočnosť, o ktorej hovorím, je veľkým výkrikom, je trvalou výzvou pre jednotlivcov a pre všetkých, možno najmä v dnešnej dobe, v ktorej sa od nastávajúcej matky často vyžaduje veľký dôkaz morálnej dôslednosti. V skutočnosti to, čo je eufemisticky definované ako „prerušenie tehotenstva“ (potrat), nemôže byť hodnotené inými skutočne ľudskými kategóriami, ako sú kategórie morálneho zákona, teda svedomia.

Svätý Ján Pavol II. potom vysvetľuje, čo podľa neho musí každý urobiť pre tehotné ženy.

Matka, ktorá sa blíži k pôrodu, preto nemôže zostať sama so svojimi pochybnosťami, ťažkosťami a pokušeniami. Musíme stáť po jej boku, aby nezaťažovala svoje svedomie, aby nebolo zničené najzákladnejšie puto úcty človeka k človeku. Toto je vlastne puto, ktoré sa začína v okamihu počatia, v dôsledku ktorého musíme byť všetci istým spôsobom s každou matkou, ktorá bude rodiť; a musíme jej ponúknuť všetku možnú pomoc.

Toto zasahuje do jadra problému, keďže mnohé ženy, ktoré vyhľadávajú interrupcie, tak robia z dôvodu nedostatočnej podpory spoločnosti, ale aj každého z nás.

Mali by sme si položiť otázku, ako veľmi podporujeme tehotné ženy a či v našej miestnej komunite robíme dosť. Nemusíme čakať na vládne programy, pretože môžeme začať hneď teraz podporou žien v našej komunite, ktoré možno uvažujú o potrate.

Podpora žien zostáva jedným z hlavných kľúčov k zrušeniu potratov.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment