Posolstvo Trevignano Romano, 24.február 2022

“Deti moje, modlite sa, modlite sa, veľa sa modlite.”

Trevignano Romano 24. februára 2022

Deti, ďakujem vám, že ste sklonili svoje kolená v modlitbe a že ste vo svojich srdciach odpovedali na moje volanie.

Dcéra moja, poznám a zdieľam tvoju bolesť, ja Matka lásky a smútku tak veľmi trpím, že ma nikto nevypočul a toto všetko by sa nestalo.

Niekoľkokrát som žiadala o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, ale môj výkrik bolesti zostal nevypočutý.

Dcéra moja, táto vojna prinesie smrť a skazu, živí nebudú stačiť na pochovanie mŕtvych.

Deti moje, modlite sa za zasvätené osoby, ktoré opustili lásku, pravú vieru a morálku, znesvätili Telo môjho Syna, dohnali veriacich k hrozným omylom a to spôsobí hrozné utrpenie.

Deti moje, modlite sa, modlite sa, veľa sa modlite.

Teraz Vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen.

Zdroj: mariamadremia, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment