Matka, ktorá vychovala svätca cez modlitbu ruženca

Jedného dňa pri rodinnom ruženci pôsobil trochu nešťastne mladý Marcel Van, ktorý vždy kľačal vedľa svojej mamy. Zrazu zvýšil hlas a žalostným tónom povedal: “Mami, zmeň modlitbu, je to nuda! Stále opakuješ to isté!” Napriek tomu ho matka povzbudzovala, aby sa modlil až do konca.

Vysvetlila mu, že modlitba ruženca, ktorá nie je nudná, je formou chvály Presvätej Bohorodičke, ktorá sa jej a jej Synovi Ježišovi veľmi páči. Od toho dňa sa Marcel už na modlitbu nesťažoval a ochotne sa ju modlil tak často, ako len mohol.

Matka ho potom naučila rozjímať o tajomstvách ruženca. Táto modlitba sa mu stala zdrojom sily, ktorá ho udržala v živote plnom utrpenia a skúšok.

Zdroj: Spomienky sestry Anne-Marie, Z Bulletinu priateľov Van, október 2021

Marcel Van (1928-1959) bol vietnamským rehoľníkom redemptoristov. Keďže sa chcel stať kňazom vo veľmi mladom veku, navštevoval farskú školu, kde trpel hladom a zlým zaobchádzaním. Zomrel v komunistickom väzení. V súčastnosti je mu udelený titul Boží služobník.

Podobné články

Leave a Comment